Invest NL

Aanjagen van de Circulaire Economie door innovatief financieren

In een belangrijke stap naar een duurzamere toekomst heeft de Kopgroep Circulair Financieren de lancering aangekondigd van een open source scorecard die ingezet kan worden om financiering vanuit circulair oogpunt in Nederland te bevorderen. Als kernlid en voorzitter van deze kopgroep speelt Invest-NL een grote rol in de missie van de kerngroep om circulair financieren in 2030 de norm te maken.

In een belangrijke stap naar een duurzamere toekomst heeft de Kopgroep Circulair Financieren de lancering aangekondigd van een open source scorecard die ingezet kan worden om financiering vanuit circulair oogpunt in Nederland te bevorderen. Als kernlid en voorzitter van deze kopgroep speelt Invest-NL een grote rol in de missie van de kerngroep om circulair financieren in 2030 de norm te maken.  

Sinds de oprichting in 2020 heeft Invest-NL zich toegelegd op het financieren van circulaire proposities. Door de samenwerking in de kopgroep Circulair Financieren heeft Invest-NL niet alleen waardevolle kennis en ervaring opgedaan, maar ook een uniek netwerk ontwikkeld van vooraanstaande financiële instellingen dat Invest-NL in staat stelt om een circulaire toekomst te financieren. 

Waarom circulair financieren? 
De circulaire economie streeft naar het minimaliseren van het gebruik van nieuwe grondstoffen, het maximaliseren van hergebruik, en het sluiten van de productie- en consumptiekringloop. Dit is niet alleen cruciaal om binnen de ecologische grenzen van onze planeet te blijven, maar maakt de Nederlandse economie ook minder afhankelijk van grondstoffen uit de rest van de wereld. Financiers en investeerders zijn de drijvende kracht achter deze transitie, en Invest-NL staat in de voorhoede van deze beweging. 

De rol van de scorecard 
De nieuw ontwikkelde Circular Risk Scorecard kan helpen in de transitie naar een circulaire economie. Het stelt financiers in staat om de risico's en kansen van circulair ondernemen expliciet mee te nemen in financierings- en investeringsbeslissingen. Dit is op zichzelf een gamechanger, omdat het de perceptie van risico's bij circulaire bedrijven kan veranderen en meer financieringsopties kan bieden voor deze ondernemers. 

Door lineaire risicomodellen te vervangen door circulaire, kunnen we een duurzamere toekomst bouwen. De lancering van de scorecard is slechts een stap in deze richting, maar een cruciale stap die Invest-NL trots ondersteunt. De Kopgroep Circulair Financieren, met leden variërend van financiële instellingen tot strategische partners, toont aan dat samenwerking essentieel is.  

Over de Kopgroep Circulair Financieren 
De Kopgroep Circulair Financieren is opgericht in 2021 onder het Platform voor Duurzame Financiering van De Nederlandse Bank. De Kopgroep hanteert een projectgerichte aanpak vanuit de kernwaarden: doen, verbinden en anticiperen. Leden van de Kopgroep Circulair Financieren zijn, naast Invest-NL, vertegenwoordigers vanuit de financiële instellingen ABN AMRO, Europese Investeringsbank, ING, Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA), Nederlandse Vereniging van Banken, Nederlandse Waterschapsbank, Rabobank, de Regionale Ontwikkelings Maatschappijen, Triodos Bank. Strategische partners van deze kopgroep zijn het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Provincie Utrecht en Gemeente Amsterdam. 

We publiceerden eerder een artikel over de Kopgroep Circulair Financieren. 

Contact

Vragen over dit rapport of als je wilt weten of Invest-NL je kan helpen bij de groeiambities van jouw start- of scale-up, neem dan contact met me op.

 

 

Anne Mieke van der Werf
Directeur Business Development

[email protected]