Invest NL

Invest-NL ziet seizoensopslag als relevant én rendabel onderdeel van de warmtetransitie

Invest-NL heeft onderzoek laten doen door CE Delft naar de marktpotentie van seizoensopslag voor warmte. Aanleiding daarvoor is dat we verschillende bedrijven zien ontstaan die warmte-opslag technieken aanbieden, maar die lastig voet aan de grond krijgen bij warmteprojecten en daardoor ook moeite hebben om financiering aan te trekken. En dat terwijl de warmtetransitie volop in ontwikkeling is.

Invest-NL heeft onderzoek laten doen door CE Delft naar de marktpotentie van seizoensopslag voor warmte. Aanleiding daarvoor is dat we verschillende bedrijven zien ontstaan die warmte-opslag technieken aanbieden, maar die lastig voet aan de grond krijgen bij warmteprojecten en daardoor ook moeite hebben om financiering aan te trekken. En dat terwijl de warmtetransitie volop in ontwikkeling is. Dat riep de vraag op of dat de markt de potentie van seizoensopslag niet ziet of dat seizoensopslag voor warmte simpel weg nog niet rendabel is, en daarmee dus ook niet aantrekkelijk is voor financiers.

Het onderzoek toont aan dat er voldoende marktpotentie is voor seizoensopslag. Verschillende technieken zijn bij de huidige economische parameters al rendabel, anderen worden dat wanneer het maatschappelijke rendement wordt meegewogen in de business case. Invest-NL ziet de potentie die opslag biedt om meer woningen op het warmtenet aan te sluiten en de extra CO2 reductie die ermee kan worden gerealiseerd als maatschappelijk rendement. Doordat de inzet van gasgestookte piekketels kan worden gereduceerd worden twee doelen tegelijk gerealiseerd: vermindering van gasverbruik en CO2 reductie. Het maatschappelijk rendement wordt nu niet of nauwelijks meegewogen in de business case, omdat de opschalingspotentie nog relatief onbekend is en de huidige CO2 prijs laag. Daarbij speelt ook dat warmteprojecten op zichzelf al heel complex zijn. Toevoeging van warmte-opslag maakt het mogelijk nog ingewikkelder.

Ondanks het bovenstaande laat het onderzoek zien dat seizoensopslag een marktpotentie heeft van 45 PJ in 2050. Dat vertegenwoordigt een marktwaarde van  € 500m tot aan 2035. Natuurlijk is deze berekening omgeven door onzekerheden, omdat nu eenmaal onbekend is hoe de toekomst eruit ziet. De berekening sluit aan bij de startanalyse (2019) van PBL en geeft wat Invest-NL betreft daarmee een realistisch beeld van de potentie.

Seizoensopslag is dus al rendabel en er is een relevant marktpotentieel. Rekening houdend met het toenemende maatschappelijk belang ziet Invest-NL seizoensopslag dan ook als een steeds belangrijker wordende factor in het toekomstige warmtesysteem. Het is een opgave voor alle betrokken partijen om toekomstbestendige warmtesystemen te ontwikkelen, hoe complex dat ook is. Invest-NL draagt graag bij om warmteprojecten en warmteopslagbedrijven te verbinden en zo de investeringen in seizoensopslag voor warmte-opslag op gang te brengen. Invest-NL verbindt partijen, ondersteunt bij de ontwikkeling van businesscases en kan helpen met de financiële structurering van een project. We doen dat reeds met Hocosto. Ook andere partijen met een goed initiatief kunnen zich bij ons melden.

Download Samenvatting Rapport 

Download Rapport "Kansen thermische opslagsystemen", CE Delft