Invest NL

Start onderzoek naar innovatieve financiering voor preventieve zorg

Om de toekomst van de zorg betaalbaar, bemensbaar en beschikbaar te houden, investeert Invest-NL met kapitaal, marktontwikkeling, propositiebegeleiding en financiële productontwikkeling in de innovatie van de zorg. Eén van de pijlers hierbij is de ongelijkheid in de zorg, die eraan bijdraagt dat de levensverwachting voor mensen met een minimum inkomen lager is dan voor de rest van Nederland.

Hoewel passende zorg, voornamelijk preventieve zorg, hiervoor een oplossing kan bieden wordt de gezondheidszorg geconfronteerd met een zogeheten 'wrong pocket probleem' en cashflow-problematiek, waarbij preventieve zorg moeilijk financierbaar lijkt. Stichting GelijkGezond neemt het initiatief, in samenwerking met lokale zorgverleners zoals huisartsen, wijkverpleegkundigen, sociale wijkteams en GGZ-specialisten, om preventieve zorg te leveren. Het doel van GelijkGezond is om hulp te bieden aan mensen met een minimum inkomen en zo het verschil in levensverwachting tussen de hoogste en laagste inkomensgroepen te verkleinen. Daarmee worden ook besparingen op de zorgkosten verwacht.

De Health Impact Bond (HIB), een alternatieve financieringsinstrument, wordt gezien als een mogelijke oplossing om preventie financierbaar te maken. Een investeerder financiert daarmee in eerste instantie de implementatie van de preventieve zorg. Met overheden en/of verzekeraars (uitbetalers) worden afspraken gemaakt over de uiteindelijke terugbetaling van de HIB op basis van de besparing op zorgkosten. Met behulp van de HIB krijgen meer mensen toegang tot de zorg die ze nodig hebben. Dit initiatief wordt ondersteund door Invest-NL en beoogt een oplossing te vinden voor het financieren van preventieve interventies in de gezondheidszorg, waarmee op korte en lange termijn de zorgkosten kunnen worden verlaagd. Invest-NL wil met de ‘First Time Right’ aanpak de propositie van GelijkGezond klaarmaken voor opschaling zodat hiermee de Health Impact Bonds toegepast kunnen worden op nationaal niveau. Partners in dit project zijn onder andere GelijkGezond, Noaber Foundation en Social Finance NL. Gemeenten en Nederlandse zorgverzekeraars zijn ook betrokken als gesprekspartners.

Contact

Vragen over dit artikel of als je wilt weten of Invest-NL je kan helpen bij de groeiambities van jouw start- of scale-up, neem dan contact op met Anita Ye.

 

Anita Ye
Business Development Manager

[email protected]