Invest NL

Succesvol op koers naar nog meer impact in 2022!

We zijn al weer bijna aan het eind van 2021, een ook voor Invest-NL bewogen jaar. Uiteraard in de eerste plaats omdat wij net als iedereen ons door corona heen moeten worstelen. Gelukkig leent ons werk zich prima voor thuiswerken maar ik zal niet snel vergeten hoe fijn het was toen we in het najaar opeens weer in grote getalen fysiek aanwezig waren op onze werkplek en elkaar weer zagen, weer kletsten bij het koffiezetapparaat, weer samen konden lunchen, je toch net wat makkelijker bij elkaar binnen liep voor een praatje dan dat je die Teams-knop indrukt. We hopen enorm dat 2022 wat dat betreft een beter jaar zal zijn!

We zijn al weer bijna aan het eind van 2021, een ook voor Invest-NL bewogen jaar. Uiteraard in de eerste plaats omdat wij net als iedereen ons door corona heen moeten worstelen. Gelukkig leent ons werk zich prima voor thuiswerken maar ik zal niet snel vergeten hoe fijn het was toen we in het najaar opeens weer in grote getalen fysiek aanwezig waren op onze werkplek en elkaar weer zagen, weer kletsten bij het koffiezetapparaat, weer samen konden lunchen, je toch net wat makkelijker bij elkaar binnen liep voor een praatje dan dat je die Teams-knop indrukt. We hopen enorm dat 2022 wat dat betreft een beter jaar zal zijn!

De aard van ons werk veranderde niet zozeer door corona. In 2020 lanceerden we nog ons programma TOPSS om beloftevolle bedrijven die door corona in de problemen kwamen, van risicokapitaal te voorzien. Die markt is echter vrij snel genormaliseerd en zodoende konden we in 2021 TOPSS stopzetten ondanks het feit dat corona nog niet voorbij was. Daarmee ontstond weer ruimte om ons te richten op onze strategische prioriteiten: financierbaar maken wat niet financierbaar lijkt en dan met name als het bijdraagt aan de transitie naar een carbonneutrale en circulaire economie. We doen dat enerzijds door subsidie van het ministerie van EZK jaarlijks in te zetten voor marktonderzoek en -ontwikkeling, het begeleiden en financierbaar maken van proposities en het ontwikkelen van instrumenten die daarbij helpen; daarnaast streven we er naar om per jaar ongeveer 250 miljoen euro te committeren aan concrete financieringen.

Terugkijkend op 2021 is dat allebei goed gelukt. Het jaar 2020 was een jaar waarin we nog moesten opstarten, veel collega’s moesten werven en ons vroeg op de leercurve van impact investeren bevonden. Maar in 2021 zijn we samenwerkingen aangegaan, rapporten gaan publiceren, spreken we op events, zitten we aan relevante overlegtafels en hebben we een portefeuille opgebouwd met nu ruim 400 miljoen euro gecommitteerd kapitaal aan meer dan twintig bedrijven en fondsen.

Dat tempo en die kwaliteit willen we het komend jaar vasthouden. Op de manier die jullie al van ons kennen, maar ook op nieuwe manieren. Zo hebben we samen met het ministerie van EZK het Deep Tech Fonds opgericht waarmee we financieringen aan gaan ten behoeve van innovatieve deep tech bedrijven met een grote betekenis voor de toekomst van de Nederlandse economie. Ook hopen we het komende jaar grote stappen te kunnen zetten bij het financieren van warmtenetten en in de samenwerking met het Nationaal Groeifonds. Dat is allebei nog best spannend gezien het net verschenen coalitie-akkoord, de enorme extra gelden voor de klimaat- en energietransitie en de taakverandering voor het Nationaal Groeifonds. Maar het zijn voor ons natuurlijk even zovele kansen om mee te bouwen aan een innovatiever en duurzamer Nederland; en dat doen we graag!

Wij hopen ook in 2022 weer op jullie te mogen rekenen. Als klant, als partner of als geïnteresseerde relatie. Er is nog altijd heel veel werk aan de winkel en dat lukt alleen maar door de handen ineen te slaan, samenwerking te zoeken en vaart te maken. Ik wens jullie goede dagen en bovenal een gezond 2022,

 

Wouter Bos
CEO Invest-NL