Invest NL

Flexibele energieopslag beter financierbaar maken

Hoe een nieuw standaard contract flexibele energieopslag beter financierbaar maakt.

De snelle toename van opgewekte wind- en zonne-energie zorgt ervoor dat energiesystemen volop in beweging zijn. Vanwege de variëteit in het aanbod van duurzame elektriciteit (de hoeveelheid wind en zon verschilt per uur) is flexibiliteit op het stroomnet van groot belang. Opslagoplossingen zoals batterijen spelen hierin een belangrijke rol.

De snelle toename van opgewekte wind- en zonne-energie zorgt ervoor dat energiesystemen volop in beweging zijn. Vanwege de variëteit in het aanbod van duurzame elektriciteit (de hoeveelheid wind en zon verschilt per uur) is flexibiliteit op het stroomnet van groot belang. Opslagoplossingen zoals batterijen spelen hierin een belangrijke rol. In de markt voor dergelijke Energie Opslag Systemen (EOS) wordt volop geïnnoveerd, zowel in technologieën als ook in businessmodellen.

Samen met SemperPower heeft Invest-NL een standaard contract ontwikkeld waarmee batterij-exploitanten hun opslagcapaciteit kunnen aanbieden aan meerdere aanbieders van duurzame energie in verschillende markten. Hierdoor stijgen de inkomsten per ingezette batterij en worden nieuwe technologieën en businessmodellen in de energietransitie financierbaar gemaakt.

 

Elektrificatie als aanjager van overgang naar carbon neutrale economie

Het financierbaar maken van de transitie naar een carbon neutrale economie heeft voor Invest-NL de hoogste prioriteit. Elektrificatie van energiesystemen met behulp van duurzame bronnen speelt hierin een belangrijke rol. Het vraagt om innovatie, ondernemerschap en een actieve betrokkenheid van veel verschillende partijen uit de hele (energie)keten. Om deze transitie te versnellen heeft Invest-NL inmiddels verschillende bedrijven en projecten gefinancierd en/of financierbaar gemaakt.

Lees meer over wat we doen voor de energietransitie

 

Innovatieve bedrijven en ondernemers volop bezig met slimme opslag-oplossingen

In Nederland werken een fiks aantal bedrijven en ondernemers aan baanbrekende  ideeën om met de inzet van batterijen de verdere elektrificatie van ons energiesysteem te stimuleren. Vaak zijn hun oplossingen dermate vernieuwend, en dus risicovol, dat opschaling en financiering lastig zijn. In de huidige markt bieden de meeste batterij exploitanten hun product aan één specifieke huurder die de batterij vervolgens zelf exploiteert. Dit businessmodel is financierbaar wanneer de huurder kredietwaardig is.

Echter, om de opslagcapaciteit van batterijen effectiever in te zetten hebben de exploitanten de voorkeur voor een businessmodel waarbij de batterij capaciteit wordt opgeknipt in afzonderlijke delen waarmee op verschillende markten omzet gecreëerd kan worden. In de markt noemen ze dit ‘revenue stacking’. Wind- en zonneparken, netwerkbedrijven en industriële afnemers kunnen dan vooraf delen van de capaciteit van de batterij huren en flexibel inzetten wanneer het hen het beste uitkomt. In het hierbij behorende businessmodel blijft de batterij eigenaar dus zelf verantwoordelijk voor de operationele inzet. Wel is het van belang dat alle klantafspraak vooraf zorgvuldig worden gedocumenteerd. Het door SemperPower en Invest-NL ontwikkelde standaard contract maakt dit mogelijk.

“Voor Semperpower heeft het Invest-NL traject bijgedragen aan de verdere ontwikkeling van ons bedrijf. Het hebben van een capaciteitsafname-contract, in de markt ook wel aangeduid als ‘tolling agreement’, geeft richting de capaciteit-afnemers aan de ene kant en financiers aan de andere kant duidelijkheid over verdiensten en kosten, en daarmee haalbaarheid, van een energie opslag systeem.”

- Dennis Schiricke, partner bij Semperpower

 

Waar Invest-NL in deze case het verschil maakt

SemperPower benaderde Invest-NL met een hulpvraag over de businesscase voor energieopslag die nog niet te financieren was vanwege ontbrekende marktkennis bij financiers. Het bleek dat financiers geen comfort vonden bij het marktrisico dat wordt veroorzaakt door onzekerheid over toekomstige additionele netcapaciteit. Het door Invest-NL ontwikkelde ‘First Time Right’ programma (FTR) is ingezet om dit financieringsknelpunt weg te nemen. FTR maakt het mogelijk dat gespecialiseerde adviseurs en juristen helpen bij het vinden van een maatwerkoplossing.

Een van de oplossingen die FTR mogelijk maakt is de ontwikkeling van een modelovereenkomst. In deze case betrof het een modelovereenkomst die kan worden gesloten tussen (verschillende) afnemers van de opslagcapaciteit en de batterij exploitant. Deze overeenkomst kan vervolgens worden gebruikt om financiers van de batterij zekerheid te bieden (o.a. als onderpand) waardoor de ‘multi use’ batterij beter financierbaar wordt. 

“We merken dat er in de markt veel behoefte is aan het oplossen van financieringsknelpunten rondom risicovolle, innovatieve businessmodellen. Nu deze standaard overeenkomst er is gaan we marktpartijen ondersteunen bij het gebruik ervan. Hiermee bieden we een investor-ready oplossing aan bedrijven en ondernemers die vervolgens een financieringsaanvraag kunnen indienen bij financiers zoals Invest-NL. Zo maken we morgen mogelijk.”

- Diederik Apotheker, Thema Expert Next Generation Power bij Invest-NL

Contact

Wil jij hier meer over weten? Ik hoor graag van je.

 

Diederik Apotheker
Thema Expert Next Generation Power

[email protected]