Invest NL

Purified Metal Company B.V.

Circulaire Economie

Vestigingsplaats: Dordrecht
Sector: staalindustrie
Transactiedatum: 1 maart 2020
Beoogde impact: recycling van (met asbest vervuild) staalafval 

Het bedrijf Purified Metal Company heeft gebruik gemaakt van de Energietransitie Financieringsfaciliteit (ETFF) van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Bij de start van Invest-NL is met het Ministerie overeengekomen dat Invest-NL de aan BNG Bank verstrekte garanties op de achtergestelde ETFF-leningen overneemt.

www.purifiedmetal.com