Invest NL

Financiering van agrifood

De Nederlandse agrifood-sector is mondiaal toonaangevend op het gebied van een efficiënte voedselproductie. Maar een koerswijziging is nodig.

De Nederlandse agrifood-sector is mondiaal toonaangevend op het gebied van een efficiënte voedselproductie. Maar om aan de milieu- en klimaatafspraken én de toenemende vraag naar voedsel en andere agrarische producten en grondstoffen te voldoen, is een koerswijziging nodig.

De toekomst van de sector zal bepaald door de mate waarin deze in staat is invulling te geven aan onderwerpen zoals bijvoorbeeld:

  • Precisie- en kringlooplandbouw: efficiënt gebruik van grondstoffen en energie met een lage ecofootprint.
  • Veehouderij 2.0: emissiearme stallen, nieuwe technieken voor mestopslag, aanpassing van diervoeding voor een uitstootreductie van methaan.
  • Energiezuinige glastuinbouw: van gas naar duurzame energie en hergebruik van energie.
  • Eiwittransitie: nieuwe eiwitbronnen
  • Slimmer grondgebruik; CO2-vastlegging in landbouwbodems en gewassen.

Contact

Benieuwd of we jouw investeringen op het gebied van agrifood financierbaar kunnen maken? Neem dan contact met me op.

Wilco Schoonderbeek
Senior Business Development Manager Agrifood en Teamlead Scale-ups & Innovaties 

Financiering van duurzaamheid en innovatie op het gebied van agrifood

[email protected]

Heb je een agrifood propositie en ben je op zoek naar financiering?

Met enkele korte, gerichte vragen schatten we in of we jouw investeringen op het gebied van agrifood financierbaar kunnen maken.