Invest NL

Energieopslag beter financierbaar maken

De snelle toename van opgewekte wind- en zonne-energie zorgt ervoor dat energiesystemen volop in beweging zijn. Vanwege de variëteit in het aanbod van duurzame elektriciteit (de hoeveelheid wind en zon verschilt per uur) is flexibiliteit op het stroomnet van groot belang. Opslagoplossingen zoals batterijen spelen hierin een belangrijke rol. In de markt voor Energie Opslag Systemen (EOS) wordt dus volop geïnnoveerd, zowel in technologieën als ook in businessmodellen.


Hoe een nieuw standaardcontract de propositie van Energie Opslag Systemen versterkt

De snelle toename van opgewekte wind- en zonne-energie zorgt ervoor dat energiesystemen volop in beweging zijn. Vanwege de variëteit in het aanbod van duurzame elektriciteit (de hoeveelheid wind en zon verschilt per uur) is flexibiliteit op het stroomnet van groot belang. Opslagoplossingen zoals batterijen spelen hierin een belangrijke rol. In de markt voor Energie Opslag Systemen (EOS) wordt dus volop geïnnoveerd, zowel in technologieën als ook in businessmodellen.

SemperPower benaderde Invest-NL met een hulpvraag over de businesscase voor energieopslag die nog niet te financieren was vanwege ontbrekende marktkennis bij financiers. Het bleek dat financiers geen comfort vonden bij het marktrisico dat wordt veroorzaakt door onzekerheid over toekomstige additionele netcapaciteit.

Elektrificatie als aanjager van overgang naar carbonneutrale economie

Het financierbaar maken van de transitie naar een carbonneutrale economie heeft voor Invest-NL de hoogste prioriteit. Elektrificatie van energiesystemen met behulp van duurzame bronnen speelt hierin een belangrijke rol. Het vraagt om innovatie, ondernemerschap en een actieve betrokkenheid van veel verschillende partijen uit de hele (energie)keten. Om deze transitie te versnellen heeft Invest-NL inmiddels verschillende bedrijven en projecten gefinancierd en/of financierbaar gemaakt.

Lees meer over wat we doen voor de energietransitie

Innovatieve bedrijven en ondernemers volop bezig met slimme opslag-oplossingen

In Nederland werkt een fiks aantal bedrijven en ondernemers aan baanbrekende ideeën om met de inzet van batterijen de verdere elektrificatie van ons energiesysteem te stimuleren. Vaak zijn hun oplossingen dermate vernieuwend, en dus risicovol, dat opschaling en financiering lastig zijn. In de huidige markt bieden de meeste batterij exploitanten hun product aan één specifieke huurder die de batterij vervolgens zelf exploiteert. Dit businessmodel is financierbaar wanneer de huurder kredietwaardig is.

Echter, om de opslagcapaciteit van batterijen effectiever in te zetten hebben de exploitanten de voorkeur voor een businessmodel waarbij de batterij capaciteit wordt opgeknipt in afzonderlijke delen waarmee op verschillende markten omzet gecreëerd kan worden. In de markt noemen ze dit ‘revenue stacking’. Wind- en zonneparken, netwerkbedrijven en industriële afnemers kunnen dan vooraf delen van de capaciteit van de batterij huren en flexibel inzetten wanneer het hen het beste uitkomt. In het hierbij behorende businessmodel blijft de batterij eigenaar dus zelf verantwoordelijk voor de operationele inzet. Wel is het van belang dat alle klantafspraak vooraf zorgvuldig worden gedocumenteerd. Het door SemperPower en Invest-NL ontwikkelde standaardcontract maakt dit mogelijk.

Voor SemperPower heeft het Invest-NL traject bijgedragen aan de verdere ontwikkeling van ons bedrijf

Dennis Schiricke, Founder & CEO bij SemperPower:

"Voor SemperPower heeft het Invest-NL traject bijgedragen aan de verdere ontwikkeling van ons bedrijf. Het capaciteitsafnamecontract, ook bekend als een ‘tolling agreement’, biedt zowel capaciteitsafnemers als financiers duidelijkheid over de verdiensten, kosten en haalbaarheid van een energieopslagsysteem”. 

Waar Invest-NL in deze case het verschil maakt

Samen met SemperPower heeft Invest-NL een standaardcontract ontwikkeld waarmee batterij-exploitanten hun opslagcapaciteit kunnen aanbieden aan meerdere aanbieders van duurzame energie in verschillende markten. Hierdoor stijgen de inkomsten per ingezette batterij en worden nieuwe technologieën en businessmodellen in de energietransitie financierbaar gemaakt.

Het door Invest-NL ontwikkelde ‘First Time Right’ programma (FTR) is ingezet om dit financieringsknelpunt weg te nemen. FTR maakt het mogelijk dat gespecialiseerde adviseurs en juristen helpen bij het vinden van een maatwerkoplossing. Via het FTR is in deze case een modelovereenkomst ontwikkeld die kan worden gesloten tussen (verschillende) afnemers van de opslagcapaciteit en de batterij exploitant. Deze overeenkomst kan vervolgens worden gebruikt om financiers van de batterij zekerheid te bieden (o.a. als onderpand) waardoor de ‘multi-use’ batterij beter financierbaar wordt.

Bekijk de video

Nu deze standaard overeenkomst er is gaan we marktpartijen ondersteunen bij het gebruik ervan

Diederik Apotheker, Senior Business Development Manager bij Invest-NL:

"We merken dat er in de markt veel behoefte is aan het oplossen van financieringsknelpunten rondom risicovolle, innovatieve businessmodellen. Nu deze standaard overeenkomst er is gaan we marktpartijen ondersteunen bij het gebruik ervan. Hiermee bieden we een investor-ready oplossing aan bedrijven en ondernemers die vervolgens een financieringsaanvraag kunnen indienen bij financiers zoals Invest-NL”

Contact

Heb jij een vraag over deze case? Neem dan contact met mij op.

 

Diederik Apotheker
Senior Business Development Manager

[email protected]