Invest NL

PHA from Wastewater

Biobased en Circulaire economie

De schadelijke gevolgen van microplastics voor onze leefomgeving worden steeds duidelijker. Er is daarom steeds meer aandacht voor het vervangen van fossiel gebaseerde kunststoffen door biologisch afbreekbare alternatieven (zoals polyhydroxyalkanoaten (PHA)). Ook investeerders krijgen steeds meer interesse in deze biologische alternatieven. Echter, om de businesscase echt goed te doorgronden, en dus financierbaar te maken, is het belangrijk om de voordelen van bio-plastics af te zetten tegen de complete verzameling nadelen van fossiele plastics.

Microplastics vervangen; je gaat het pas zien als je het door hebt!

De schadelijke gevolgen van microplastics voor onze leefomgeving worden steeds duidelijker. Er is daarom steeds meer aandacht voor het vervangen van fossiel gebaseerde kunststoffen door biologisch afbreekbare alternatieven (zoals polyhydroxyalkanoaten (PHA)). Ook investeerders krijgen steeds meer interesse in deze biologische alternatieven. Echter, om de businesscase echt goed te doorgronden, en dus financierbaar te maken, is het belangrijk om de voordelen van bio-plastics af te zetten tegen de complete verzameling nadelen van fossiele plastics.

Om deze vergelijking integraal te kunnen beschouwen hebben Invest-NL en het PHA2USE Consortium NORSUS (Norwegian Institute for Sustainability Research) verzocht een Life Cycle Analysis verkenning uit te voeren van vier productgroepen om de (negatieve) effecten te beoordelen die direct verband houden met het ontstaan van microplastics. Meer en beter inzicht in deze (negatieve) effecten zijn behulpzaam bij het bepalen van de mogelijke voordelen van biologisch afbreekbare kunststoffen.

NORSUS heeft de literatuur over PHA onderzocht en de microplastics-problemen onderzocht in de volgende productgroepen; anti-onkruidfolie, geotextiel, gecontroleerde afgifte van kunstmest korrels en visserij touwen/netten. Het rapport vat de bevindingen samen en laat o.a. zien dat biopolymeren, zoals PHA’s, de problemen die in verband staan met fossiele microplastics kunnen wegnemen.