Invest NL

Anne Mieke van der Werf

Directeur Business Development

Binnen Invest-NL werkt Anne Mieke als Directeur Business Development. “Ik ben verantwoordelijk voor het Business Development team. Onze werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het in kaart brengen van markten, het signaleren hoe waardeketens kunnen worden verbeterd en het creëren van nieuwe samenwerkingsverbanden. We ondersteunen bedrijven door bijvoorbeeld het versterken van hun propositie of businessmodel met het doel versnelling in hun groei te realiseren.”

Bij het structureren van een business case combineert Anne Mieke energie- en klimaatvraagstukken met winstdoelstelling en financieringsvraag. “Mijn overtuiging is dat er altijd een manier is om deze ogenschijnlijk conflicterende elementen te combineren in een haalbaar verdienmodel en dus een financierbare casus. Het is een puzzel die we als team samen willen oplossen. Professionaliteit durven na te streven in combinatie met het brengen van ervaring in vergelijkbare ontwikkelingen maken hierin het verschil”

Invest-NL is een jonge, nog groeiende organisatie. “We bouwen met een team aan een nieuwe organisatie met een grote opdracht. “Het grote doel is om private partijen, publieke sector en financiële sector met elkaar te verbinden met drie belangrijke doelstellingen. Ten eerste de overgang naar carbon neutraal om verdere opwarming van de aarde te voorkomen. Daarnaast de overstap naar een circulaire economie waarin geen afval bestaat en grondstoffen steeds opnieuw gebruikt worden. En als derde het betaalbaar houden en tegelijkertijd verbeteren van ons zorgsysteem dat toegankelijk moet blijven voor iedereen.”

Er is geld genoeg, we moeten nu echt versnellen door professionele, haalbare projecten te creëren en bedrijven helpen opschalen

In voorgaande functies van Anne Mieke hebben kennisopbouw, de energiemarkt en vooral de financieringsvraag belangrijke rollen gespeeld. “Ik ben nu twintig jaar werkzaam in de schone energie en investeringssector. Vroeger ging voor 1 megawatt de vlag uit als dat was gefinancierd met vreemd vermogen. Nu zijn het projecten van meer dan 100 megawatt die door de sector worden ontwikkeld en financiering zoeken. De kennis die de financiële sector heeft opgedaan met wind op zee, wind op land en zon op land kunnen we meenemen bij de volgende stap in de energietransitie.”

“In deze baan komt alles samen en wil ik met mijn ervaring, professionaliteit en kennis partijen verbinden om zo financierbare projecten tot stand te brengen. Er is geld genoeg, we moeten nu echt versnellen door professionele haalbare projecten te creëren en bedrijven helpen opschalen.”

We zijn echt een aanjager van datgene wat ondernemers al doen. Zo helpen we om grote transities te versnellen

“Inmiddels heeft een groot aantal partijen de kans gezien om de business case, of het verdienmodel, beter uit te werken. Hiervoor ontwikkelen we ook financieringsinstrumenten om de investeringsbereidheid te vergroten. Dit stelde sommige partijen al in staat om een aanvraag voor financiering bij Invest-NL in te dienen of dat ze bij eigen aandeelhouders/financiers meer kapitaal hebben kunnen ophalen. Dat creëert rust en ruimte voor management teams om te focussen op de business en de ontwikkeling van nieuwe proposities in plaats dat er tijd wordt opgeslokt voor voornamelijk fund raising. Dat is echt iets waar ik trots op ben.”

Invest-NL heeft de propositie ‘Wij maken financierbaar wat niet financierbaar lijkt’. “Dat is de overtuiging die echt in onze organisatie leeft. We kunnen dit omdat we een groot netwerk hebben, over veel kennis beschikken en precies de juiste partijen met elkaar weten te verbinden. We zijn echt een aanjager van datgene wat ondernemers al doen. Zo helpen we om grote maatschappelijke transities te versnellen.”