Invest NL

Impact

Samen maken we het Nederland van morgen mogelijk. Investeren in kansrijke ondernemingen en projecten die Nederland duurzamer en innovatiever maken. Dat is voor Invest-NL de essentie van Impact Investing.

Een markt in ontwikkeling

Hoewel we als organisatie pas sinds begin 2020 bestaan, en dus nog veel willen leren, hebben we wel een duidelijk visie op de jonge (niche)markt van impact investing. Als wij investeren of ons ergens aan verbinden, dan staat het maximaliseren van maatschappelijk rendement op de eerste plaats. Voldoende financieel rendement is de randvoorwaarde die onze aandeelhouder, de Nederlandse overheid, daarbij stelt. Zo kijken we naar impact, niet alleen op het moment dat we financieren, maar ook zo lang we het bedrijf in portefeuille hebben.

Het idee dat investeringen zowel een financieel als een niet-financieel rendement moeten beogen vindt, in binnen- en buitenland, steeds meer weerklank. Door onze ervaringen en geleerde lessen te delen met andere impact investors, willen wij bijdragen aan het verder volwassen worden van de markt van impact investing: van niche naar ‘mainstream’.

Waar wij nu staan in impact investing

De basis van waaruit we impact beoordelen en meten is ons Impact Framework. We werken continu aan verdere verbeteringen zodat het nog beter geïntegreerd kan worden in ons investeringsproces. Kenmerken van ons Impact Framework zijn:

  • We beoordelen impact door het consistent uitvoeren van o.a. technologie assessments, het identificeren van de meest relevante referentie case en het vaststellen van een base scenario
  • We streven standaardisatie na en gebruiken (erkende) benchmarks
  • We willen blijven leren en werken met best-practices van andere spelers in de markt
  • We delen onze eigen inzichten en ervaringen op een transparante manier met anderen
  • We maken onze belangrijkste impact doelstellingen (op de gebieden van CO2 reductie, innovatie en werkgelegenheid) steeds specifieker voor bepaalde marktsegmenten
  • We ambiëren bij de ‘best of class’ te behoren in het meten van en rapporteren over impact

In nauwe samenwerking met

Om onze ambities op het gebied van impact investing waar te kunnen maken werken we graag samen met andere kapitaalverschaffers. Zo kunnen we de markt verruimen en nieuwe kansen creëren. Via samenwerking met bijvoorbeeld kennisinstellingen kunnen we ontwikkelingen stimuleren, processen versnellen, obstakels verwijderen en innovatie bevorderen.

Onze onderscheidende positie in de markt voor risicokapitaal stelt ons in staat de belangen van verschillende stakeholders met elkaar te verbinden. Zo kunnen we de brug slaan tussen bijvoorbeeld sterk gereguleerde kapitaalverschaffers en de dagelijkse kans-gedreven werkelijkheid van snel groeiende innovatieve scale-ups.