Invest NL

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Invest-NL wil maatschappelijke transities in Nederland versnellen. Door ontwikkelen, financieren en investeren. We hebben ons gecommitteerd aan de doelen uit het Klimaatakkoord.

Als impact investor spelen we een rol in de verduurzaming van de bedrijven en projecten die we financieren en ondersteunen. Lees hier meer over hoe Invest-NL dit vormgeeft bij het doen van investeringen.

MVO: Hoe we zelf werken

Ook in onze eigen manier van werken kijken we steeds hoe het beter kan. We maken onze ecologische voetafdruk zo klein mogelijk. Geven diversiteit prioriteit. En jagen via onze eigen organisatie innovatie aan. Een aantal voorbeelden:

  • Ons kantoor heeft Energielabel A, ingericht met duurzame (vaak circulaire) producten, denk aan vloerbedekking en meubilair
  • Diversiteit op de werkvloer: Bij het aannemen van nieuwe collega’s besteden we bewust aandacht aan diversiteit en inclusie. Uiteindelijk willen we groeien naar een organisatie die een evenwichtige afspiegeling is van onze maatschappij. Invest-NL onderschrijft en voldoet aan de doelstellingen van #FundRight van minimaal 35% vrouwen in het eigen Management en Investment Committee
  • Wij stimuleren de medewerkers met de fiets of het openbaar vervoer te reizen
  • Ketenverantwoordelijkheid: in onze inkoop- en aanbestedingsprocessen worden sociale criteria, zoals diversiteit en inclusie, en milieu criteria meegewogen in de selecte van leveranciers. We beschikken over o.a. een interne gedragscode, klokkenluidersregeling, privacy beleid en regeling nevenfuncties

Download 'Invest-NL Gedragscode' 

Disclosure

Aangezien we zelf zijn gefinancierd met publieke middelen wil Invest-NL transparant zijn over de projecten en ondernemingen die het financiert. Daarom hanteren we een disclosure beleid dat er op is gericht informatie over investeringen op hoofdlijnen publiekelijk beschikbaar te maken. Via eigen media, zoals bijvoorbeeld de website, maakt Invest-NL de volgende informatie over de investeringen beschikbaar:

  • Naam, website en vestigingsplaats van de onderneming en sector waarin deze actief is
  • Transactiedatum en totaalbedrag aan financiering vanuit Invest-NL
  • Beschrijving beoogde impact en de motivatie van Invest-NL voor deze investering

Contractuele informatie, Intellectual Property (IP) en/of bedrijfs- dan wel concurrentiegevoelige informatie vallen buiten het bereik van ons Disclosure beleid.

Verantwoording over MVO

Als staatsneming rapporteert Invest-NL conform de hiervoor geldende richtlijnen. In lijn met de Global Reporting Initiative (GRI) richtlijnen hebben we een Materialiteitsmatrix opgesteld en vindt afstemming met onze stakeholders plaats.

Wij onderschrijven in ons beleid o.a.de volgende nationale en internationale richtlijnen: UN Global Compact, de OECD-richtlijn voor multinationale ondernemingen, de Nederlandse Corporate Governance Code en de UN Guiding Principles.

Ons Impact en ESG beleid beschrijft verder hoe Invest-NL in de eigen bedrijfsvoering Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) gestalte geeft.

Download 'Invest-NL Impact en ESG beleid'

Meer over ons