Invest NL

Recycling van plastic afval onder de loep

Biobased en Circulaire economie

Het financierbaar maken van de transitie naar een circulaire economie is een van de strategische speerpunten van Invest-NL. Een belangrijk onderdeel hiervan is het steeds verder vergroten en professionaliseren van recycling in het algemeen en plastic afval in het bijzonder.
In de wereld van plastic afval recycling volgen de ontwikkelingen elkaar in hoog tempo op. Innovatieve bedrijven en ondernemers werken aan nieuwe technologieën en businessmodellen.

Alles tezamen vormt het een dynamisch samenspel van technologieontwikkeling, (inter)nationale wet- en regelgeving en marktontwikkelingen binnen en tussen landen.

Voor investeerders is het een lastige opgave om steeds goed aangesloten te blijven op de plastic afval recycling actualiteit en hoe deze van invloed is op de financierbaarheid van voorliggende businesscases.

Tegen deze achtergrond heeft Invest-NL aan het Nationaal Testcentrum Circulaire Plastics gevraagd marktonderzoek te doen naar de meest actuele inzichten rondom plastics recycling; van sortering en wassen tot extruderen en EPR (Extended Product Responsibility).

Het rapport “Recycling pathways of post-consumer plastic packaging waste in Europe” laat zien dat het een complex onderwerp is met nadrukkelijke verschillen tussen landen. Als zodanig biedt het financiers en investeerders inzichten en handvatten die zij kunnen gebruiken bij het financierbaar maken van lastige businesscases.

Het financierbaar maken van de transitie naar een circulaire economie is een van de strategische speerpunten van Invest-NL. Een belangrijk onderdeel hiervan is het steeds verder vergroten en professionaliseren van recycling in het algemeen en plastic afval in het bijzonder.
In de wereld van plastic afval recycling volgen de ontwikkelingen elkaar in hoog tempo op. Innovatieve bedrijven en ondernemers werken aan nieuwe technologieën en businessmodellen.

Alles tezamen vormt het een dynamisch samenspel van technologieontwikkeling, (inter)nationale wet- en regelgeving en marktontwikkelingen binnen en tussen landen.

Voor investeerders is het een lastige opgave om steeds goed aangesloten te blijven op de plastic afval recycling actualiteit en hoe deze van invloed is op de financierbaarheid van voorliggende businesscases.

Tegen deze achtergrond heeft Invest-NL aan het Nationaal Testcentrum Circulaire Plastics gevraagd marktonderzoek te doen naar de meest actuele inzichten rondom plastics recycling; van sortering en wassen tot extruderen en EPR (Extended Product Responsibility).

Het rapport “Recycling pathways of post-consumer plastic packaging waste in Europe” laat zien dat het een complex onderwerp is met nadrukkelijke verschillen tussen landen. Als zodanig biedt het financiers en investeerders inzichten en handvatten die zij kunnen gebruiken bij het financierbaar maken van lastige businesscases.