Invest NL

Het potentieel van energie uit water in en rondom het Waddengebied

Carbonneutrale economie

Het waddengebied kan zelfvoorzienend worden in electriciteitsproductie door middel van innovatieve watertechnologieën. Dat blijkt uit het TNO-onderzoek naar Energie uit Water (EuW). De potentie van water als duurzame energiebron staat centraal in dit rapport. Het richt zich op de benutting van golfslag, getijdenenergie en het mengen van zoet en zout water. Deze methoden zijn duurzaam en bieden potentie voor constante energielevering, wat ze tot een stabiele aanvulling op wind- en zonne-energie maakt.

Naar het volledige artikel