Invest NL

Closing Loops, Opening Opportunities: The rise of circular economy in private equity and debt finance

Biobased and Circulaire Economie

Ondernemers zijn na de start- en scaleup fase vaak aangewezen op private equity, schuldfinanciers of een overname met behulp van M&A adviseurs. De eigenschappen van bedrijven met een circulair bedrijfsmodel sluiten echter niet altijd goed aan bij de werkwijze van deze partijen, terwijl de ondernemers onvoldoende voorbereid blijken voor deze financieringsfase.

Uit het onderzoek dat Route Circulair in opdracht van Invest-NL heeft uitgevoerd blijkt dat financiers, beleidsmakers en bedrijven met een circulair business moeten gaan samenwerken om vervolginvestering en financiering mogelijk te maken. Het rapport, getiteld "Closing loops, opening opportunities", biedt een uitgebreide analyse van de huidige staat van circulaire economie investeringen en identificeert kritieke factoren die van invloed zijn op de financierbaarheid van duurzame en innovatieve ondernemingen.

Naar het volledige artikel