Invest NL

Visie op blended finance

Invest-NL

Minister Adriaansens van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de Raad van Bestuur van Invest-NL hebben een convenant ondertekend dat het voor Invest-NL mogelijk maakt om blended finance constructies op te zetten. Dit convenant biedt Invest-NL een raamwerk voor het opzetten van financieringsstructuren waarbij  subsidies als mogelijk revolverende financiering wordt ingezet  en gecombineerd met privaat kapitaal . Dit betekent dat er nieuwe financieringsmogelijkheden ontstaan voor projecten en ondernemingen die belangrijk zijn voor de grote maatschappelijke transities naar een duurzaam en innovatief Nederland. 

Naar het volledige artikel