Invest NL

Circular Venture Building – Emerging Fundamentals

Biobased en Circulaire Economie

Zonder een goed verdienmodel komen circulaire initiatieven niet van de grond. Vorig jaar onderzochten we deze problematiek in de praktijk en publiceerden een eerste rapport. In de afgelopen maanden zijn we dieper gegaan, en hebben in samenwerking met ScaleUp Practitioners en Het Groene Brein de succesfactoren en randvoorwaarden van circulair ondernemen in de theorie onderzocht. 

Gezien de complexiteit van de praktijk hebben we dit jaar een aantal theorieën verkend die kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van een onderliggende Theory of Change. We spraken met tien wetenschappers uit verschillende disciplines: transitietheorie, macro-economie, innovatiestrategie, duurzame businessmodellen, marktontwikkeling, financiële modellen en consumentengedrag. 

Naar het volledige artikel