Invest NL

Focus op energietransitie en innovatieve scale-ups

We zien het financieren van scale-ups en het financieren van de energietransitie nu als hoogste prioriteit. Hierbuiten zijn ook mogelijkheden, maar in mindere mate.

Onze ambitie is Nederland duurzamer en innovatiever maken. We beginnen met de financiering van projecten en ondernemingen die bijdragen aan de energietransitie en we versnellen de groei van innovatieve scale-ups.

Binnen de energietransitie denken wij dat onze toegevoegde waarde het grootst is op het gebied van Elektrificatie en energie, Circulariteit, Agrifood en de Gebouwde omgeving. Als het gaat om innovatieve scale-ups denken we -naast bovenstaande gebieden- vooral aan Industriële technologieën. Meer over onze focusgebieden lees je onder 'Onze focus'.

In beweging

In lijn met Kameruitspraken en op basis van eigen onderzoek, heeft Invest-NL besloten het financieren van scale-ups en het financieren van de energietransitie nu als hoogste prioriteit te zien. Hierbuiten zijn ook mogelijkheden, maar in mindere mate. Denk bijvoorbeeld aan de Business Development taken van Invest-NL die op basis van een met het ministerie van EZK overeen gekomen plan, breder georiënteerd zijn dan alleen op de energietransitie. Ook transities op het gebied van gezondheidszorg of de overgang naar een circulaire economie komen daar aan bod; net zoals het in meer algemene zin financieren van innovatief midden- en kleinbedrijf.

De energietransitie heeft nu onze hoogste aandacht, maar er is meer. Denk bijvoorbeeld aan grote transitievraagstukken op het gebied van mobiliteit, veiligheid, digitalisering en de betaalbaarheid van de zorg. Bestaande én nieuwe ondernemingen spelen ook in deze markten een sleutelrol om met innovatieve producten, businessmodellen of samenwerkingsverbanden het Nederland van morgen mogelijk te maken. Ook hier zijn wij op aanspreekbaar.

Werken aan transities en innovatie betekent per definitie in beweging zijn. Leren, bijsturen, herformuleren en aanscherpen horen daarbij. Dit geldt ook voor
Invest-NL. We beginnen met een scherpe focus en heldere prioriteiten. Gaandeweg bouwen we uit naar andere gebieden.