Invest NL

Kopgroep Circulair Financieren

Onze grondstoffen zijn schaars. Dat is een feit. Het huidige lineaire model is een lineair pad naar verlies. De toekomst vraagt om innovatie, zonder compromis. De toekomst vraagt om geduldig kapitaal, zonder af te wachten. En daarvoor moeten we vandaag handelen, niet alleen observeren.

Samen met de financiële sector Circulair Financieren de norm maken

Onze grondstoffen zijn schaars. Dat is een feit. Het huidige lineaire model is een lineair pad naar verlies. De toekomst vraagt om innovatie, zonder compromis. De toekomst vraagt om geduldig kapitaal, zonder af te wachten. En daarvoor moeten we vandaag handelen, niet alleen observeren.

Baanbrekende innovatie heeft kennis, expertise en netwerk nodig om op te schalen. Vandaar hebben Invest-NL en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de voorhoede uit de financiële sector bijeengebracht. Vanuit de financiële sector zijn wij de kopgroep voor circulair financieren. Ons doel is helder: Nederland koploper maken in de circulaire economie van de toekomst, circulair financieren is de norm in 2030.

De standaard van morgen maken we vandaag. Waar we naartoe gaan is evident, hoe we er komen creëren we samen. Wij brengen mensen met diverse achtergronden samen die vooruitlopen in voornamelijk de maaksector, om zo een financieringsstrategie te realiseren. Dit doen we niet alleen, maar samen met overheden, toezichthouders en regelgevende instanties.

Investeer in morgen, verspil het niet. We verspillen geen grondstoffen, kapitaal en tijd om de Nederlandse economie een koploper te maken in de circulaire wereld. Wachten is niet langer een optie.

Bij banken heerst er een verhoogde risicoperceptie als het gaat om circulaire bedrijven die investeren in circulaire productieprocessen, terwijl eigenlijk lineaire bedrijven het risico van de toekomst zijn. Door lineaire risicomodellen te vervangen door circulaire, kunnen banken circulaire bedrijven meer financieringsopties bieden

Rob van Willigen, Sustainability Expert ABN AMRO

Circulair financieren van essentieel belang voor aanjagen transitie naar circulaire economie

Het financierbaar maken van de transitie naar een circulaire economie heeft voor Invest-NL de hoogste prioriteit. Deze urgentie maakt dat we niet kunnen wachten tot we alles zeker weten en alle risico’s kunnen inschatten en waarderen. We moeten proposities nu financierbaar maken, ook al lijken ze dat nu niet. De circulaire toekomst vraagt om innovatie zonder compromis, geduldig kapitaal, ondernemers die streven naar grenzeloze levensduur en circulaire toewijding vanuit de financiële sector. Om de circulaire transitie te versnellen heeft Invest-NL inmiddels verschillende bedrijven en projecten gefinancierd en/of financierbaar gemaakt.

Lees meer over wat we doen voor de transitie naar een circulaire economie.

De beste manier om de toekomst te voorspellen is haar zelf te creëren

De Kopgroep Circulair Financieren 2030 is een transitienetwerk voor mensen uit de financiële sector die al pionieren in circulair financieren. Maar die ook met elkaar de ambitie delen de gehele financiële sector op het circulaire spoor te krijgen, samen met toezichthouders en ministeries. Ze werken met elkaar aan innovatieve modellen om circulaire risico’s expliciet mee te nemen in financieringsbeslissingen. Of om met behulp van uniforme circulaire ‘metrics’ risico’s beter in te kunnen schatten en zekerheden te vinden in toekomstige kasstromen, ketensamenwerking of contracten.

Een andere belangrijke pijler in de aanpak van de kopgroep is inspireren en leren. Op zoek naar bewijsvoering, techniek en data om de stap in de toekomst te zetten worden circulair gefinancierde ondernemingen en projecten binnen de Kopgroep uitgelicht zodat er meer en beter inzicht is. De verhalen die hieruit ontstaan, worden ingezet om de connectie te maken met collega’s uit de sector die wellicht het belang van circulariteit al wel kennen, maar zich nog onvoldoende zeker voelen om er vandaag al hun stempel op te drukken.

De Kopgroep Circulair Financieren is een unieke en krachtige publiek-private samenwerking. Het brengt de vernieuwers die circulair financieren de norm willen maken bijeen. Onze aanpak is samenhangend, maar zeker ook hands-on. De nadruk ligt op Doen! Als Circulair Hero 2023 ben ik trots op wat de Kopgroep tot nu toe bereikt heeft en vind ik het fantastisch om deze samenwerking te faciliteren

Hilde Sijbring, Circular Hero 2023 en oprichter Circular Finance Lab

Waar Invest-NL in deze case het verschil maakt

Invest-NL zet zich in voor circulaire ondernemingen en investeringsfondsen door middel van investeringen, propositie begeleiding en de ontwikkeling van financiële instrumenten. Met het initiatief Kopgroep Circulair Financieren nemen we het voortouw om de financieringsmogelijkheden voor circulaire ondernemingen te versnellen.

Invest-NL is vanaf de start in 2020 actief in het financieren van circulaire proposities. De intensieve samenwerking met deze diverse groep financiers en investeerders heeft kennis, netwerk en ervaring opgeleverd. En dat maakt - de Kopgroep Circulair Financieren - een uniek transitienetwerk. Zo maken we financierbaar wat nu nog vaak niet financierbaar lijkt

Anne Mieke van der Werf, Directeur Business Development Invest-NL en voorzitter Kopgroep Circulair Financieren 

Bekijk de video

 

Contact

Wil jij hier meer over weten? Ik hoor graag van je.

 

Anne Mieke van der Werf
Directeur Business Development Invest-NL en voorzitter Kopgroep Circulair Financieren 

[email protected]