Invest NL

Biobased & Circulaire Economie

Het doel van Nederland is om 50% circulair te zijn in 2030, en 100% in 2050. We bekijken circulariteit daarom als een maatschappelijke transitie. We onderzoeken en ondersteunen de ontwikkeling van markten waarin circulaire oplossingen kunnen floreren, en investeren in bedrijven die bijdragen aan deze doelstellingen.
Circulariteit heeft het doel om overconsumptie en afval te voorkomen door producten te ontwerpen met een zo hoog mogelijke functionele waarde, voor een zo lang mogelijke periode, met een minimum gebruik van grondstoffen; en om de natuurlijke ecosystemen te herstellen.  

In eerste instantie richten we ons op drie thema’s:

  • Biobased materialen

    Biobased materialen leveren een belangrijke bijdrage aan vermindering van afval, milieuvervuiling en CO2 uitstoot van bestaande materialen. We ondersteunen de markt en investeren in bedrijven en fondsen in nieuwe biobased materialen.
  • Plastics

    Ons gebruik van plastics leidt tot grote vervuiling. Samen met private en publieke partijen ontwikkelen we integrale scenario’s voor hergebruik en recycling, om een hoge mate van circulariteit te bereiken. We investeren in mechanische en chemische recycling van deze plastics. 
  • Kritieke materialen

    De leveringszekerheid van kritieke materialen zoals lithium en kobalt voor windmolens, zonnepanelen, batterijen en elektronica is een grote uitdaging voor de energietransitie. We werken samen met industriepartners en kennisinstellingen aan het organiseren van de terugwinning en raffinage van kritieke materialen.

 

Naast onderstaande investeringen in innovatieve ondernemingen helpen we de randvoorwaarden voor de circulaire economie te ontwikkelen. Dat gaat bijvoorbeeld over circular accounting, over circulaire businessmodellen zoals Product-as-a-Service, of de True Price van materialen of producten. Zie hiervoor onze publicaties.

Wil je op de hoogte blijven van deze en andere actuele ontwikkelingen? Volg ons dan op LinkedIn of  schrijf je in voor de nieuwsbrief

De volgende investeringen zijn gedaan binnen Biobased & Circulaire Economie

Onderzoek en ontwikkeling

Samen met universiteiten, onderzoeksbureaus en coalities van financiers, overheden en industrie-experts ontwikkelen we projecten om de transitie te versnellen. We onderzoeken hoe knelpunten kunnen worden opgelost en stimuleren en ondersteunen de markt in de ontwikkeling van een circulaire economie.

Op zoek naar financiering voor je Biobased & Circulaire project of onderneming?

Met enkele korte, gerichte vragen schatten we in of jouw project of onderneming in circulariteit in aanmerking komt. Je krijgt direct terugkoppeling.

Contact

Wil je weten of Invest-NL jouw onderneming in circulariteit kan helpen met het vinden van de juiste financiering? Ik hoor graag van je. 

 

Guy de Sévaux
Teamlead Business Developement Biobased en Circulaire Economie 

[email protected]