Invest NL

Umincorp

In december 2021 heeft Invest-NL € 9 miljoen geïnvesteerd in Umincorp voor de bouw van een nieuwe rPET fabriek in Rotterdam. Umincorp zet hiermee de volgende stap in het hoogwaardig recyclen van plastics uit de afvalstroom van huishoudens. Jaap Vandehoek (oprichter en CEO van Umincorp), Reda Atibi (Investment Manager bij Invest-NL) en Marlou Kortstee (Investment Associate bij Invest-NL) vertellen over deze belangrijke investering om de circulariteit van plastics te vergroten.

Een impuls geven aan hoogwaardige recycling van plastics uit huishoudelijk afval 

In december 2021 heeft Invest-NL € 9 miljoen geïnvesteerd in Umincorp voor de bouw van een nieuwe rPET fabriek in Rotterdam. Umincorp zet hiermee de volgende stap in het hoogwaardig recyclen van plastics uit de afvalstroom van huishoudens. Jaap Vandehoek (oprichter en CEO van Umincorp), Reda Atibi (Investment Manager bij Invest-NL) en Marlou Kortstee (Investment Associate bij Invest-NL) vertellen over deze belangrijke investering om de circulariteit van plastics te vergroten.

Umincorp gaat de wereldwijde uitdaging aan om plastic verpakkingen circulair te maken, met minimale uitstoot van CO2, met als doel de impact op klimaat en milieu te minimaliseren en de leefbaarheid op onze planeet te behouden voor toekomstige generaties. Jaap: “Dat is de missie van Umincorp. We zijn een divers en innovatief bedrijf met een “can do” mentaliteit. We werken graag samen met partners om onze doelen te bereiken maar, wanneer nodig, pakken we ook zelfstandig door om de status quo te doorbreken.”

Het grootste knelpunt bij de recycling van plastic uit huishoudelijk afval is het sorteren van de verschillende plastic materialen

Het grootste knelpunt bij de recycling van plastic uit huishoudelijk afval is het sorteren van de verschillende plastic materialen. Hiervoor gebruikt Umincorp zowel bestaande als zelf ontwikkelde processen, waarvan de door Umincorp zelf ontwikkelde Magnetic Density Separation (MDS) de belangrijkste processtap is.

MDS behelst het scheiden van plastics in de afvalstroom met behulp van een magnetische vloeistof. De MDS-technologie stelt Umincorp in staat significant meer plastics terug te winnen dan de traditionele sorteer- en recyclingtechnieken. Deze verhoging is voor de sector van groot belang om aan de Europese doelstellingen op het gebied van recycling te kunnen voldoen. Daarnaast resulteert het proces in teruggewonnen plastics met een hogere zuiverheid. En hoe zuiverder de gerecyclede plastics, hoe beter toepasbaar ze zijn als grondstof voor nieuwe hoogwaardige plastic producten.

Jaap vertelt over de diverse stromen: “We werken afvalstromen op tot zuivere grondstoffen voor producenten van plastic producten zoals verpakkingen. Deze producenten gebruiken daardoor minder fossiele grondstoffen. In onze fabriek in Amsterdam nemen we gemixt plastic verpakkingsafval in, waartoe ook de tot op heden moeilijk te recyclen PET bakjes behoren. Het materiaal wordt gescheiden, versnipperd, intensief gereinigd en naar type en indien gewenst op kleur gesorteerd. Door onze hoge mate van terugwinning naar circulair inzetbaar materiaal en ons lage energieverbruik per ton product vormen we de missing link in de transitie naar economische en duurzame circulariteit.”

Reeds lang staat Invest-NL in contact met Umincorp. Reda: “Nog voor de officiële oprichting van Invest-NL heb ik Umincorp benaderd voor een kennismaking.”

Reda vertelt dat Invest-NL graag contacten onderhoudt met bedrijven die passen binnen de focusgebieden van Invest-NL: “We proberen, om een goed beeld te hebben van de verschillende markten, in contact te komen met bedrijven die zich bezighouden met innovatieve technologieën én die een positieve bijdrage leveren aan onze duurzaamheidsdoelstellingen. Van Umincorp wisten we dat zij met MDS een innovatieve technologie in bezit hadden en daarmee een belangrijke bijdrage konden leveren aan de circulaire economie. Reden genoeg destijds voor ons om contact te leggen.” Marlou: “Het contact is altijd onderhouden tot er een aantal jaar later er een financieringsvraag voor de opschaling van Umincorp ontstond, die private financiers nog onvoldoende konden invullen. Umincorp gaat haar activiteiten uitbreiden door de bouw van een fabriek waarin de rPET stroom nog verder en hoogwaardiger verwerkt wordt.”

Umincorp sluit goed aan bij de focusgebieden van Invest-NL, omdat het een innovatieve technologie heeft ontwikkeld voor een grote maatschappelijke uitdaging: het hoogwaardig verwerken van plastic huishoudelijkafval. Daarmee richt Umincorp zich op de transitie naar een circulaire economie. Ook begeeft Umincorp zich in een fase van opschaling; de technologie is bewezen, maar wordt voor het eerst op industriële schaal toegepast.

Marlou: “Dat is risicovol en behoeft daarnaast het nodige kapitaal. Deze combinatie van factoren, plus het feit dat Umincorp is opgericht door ervaren ondernemers en er professionele co-investeerders aanwezig waren, zorgde voor een goede match met Invest-NL.”

Wat mij het meest verraste in de samenwerking met Invest-NL is dat ze meer hands-on en flexibel zijn dan menig commercieel fonds

Jaap heeft in de afgelopen 2,5 jaar gewerkt met meerdere mensen binnen Invest-NL. Jaap: “Mijn algemene indruk van Invest-NL is positief. Het is een mooie mix van expertise. Voormalig ondernemers, wetenschappers, bankiers ondersteund door slimme, ambitieuze en leergierige jonge mensen. Wat mij het meest verraste in de samenwerking met Invest-NL is dat ze meer hands-on en flexibel zijn dan menig commercieel fonds.”

Na elke investering blijft Invest-NL intensief met haar portfoliobedrijven samenwerken. Zo heeft ​Invest-NL bijgedragen aan de diversificatie van de nieuw op te richten Raad van Commissarissen (RvC) van Umincorp door een vrouwelijke kandidaat met relevante markt en technologische kennis voor te dragen als lid. Daarnaast zal Invest-NL betrokken blijven als observer van de RvC en bijdragen aan de duurzaamheidsambities van de onderneming. 

Reda: “Invest-NL zal de ambities van Umincorp nauwgezet volgen en zal Umincorp ondersteunen in het optimaliseren van ESG- en impactbeleid.”

De transitie naar een circulaire plastic economie is een fascinerende ontwikkeling

De transitie naar een circulaire plastic economie is een fascinerende ontwikkeling en een die nog vele investeringen nodig heeft. Ook op het gebied van beleid en regelgeving. Jaap: “Er moeten nog heel wat vraagstukken geslecht worden. Om een voorbeeld te geven: Wanneer komt er een heldere verplichting om verpakkingen te produceren met een minimaal percentage gerecycleerd materiaal voor alle polymeertypes? En komt er dan wel of niet een belasting op verpakkingen die volledig uit aardolie plastics geproduceerd worden? Wanneer wordt de angst van de marketing afdelingen van de grote multinationals overwonnen om gerecyclede verpakkingen aan de klant aan te bieden? En zo kan ik nog wel even doorgaan. Allemaal vragen die commerciële investeerders en financiers koud water vrees geven. De lange termijn visie en support van Invest-NL kan daarbij als vliegwiel dienen. Ook voor toekomstige projecten.”

Over Umincorp

Vestigingsplaats: Rotterdam
Sector: Carbonneutrale en circulaire economie
Transactiedatum: 20 december 2021 (1ste investering) en 18 juli 2023 (2e investering) 
Totaalbedrag aan financiering vanuit Invest-NL: € 19 miljoen (aandelen & lening)

De investering is bestemd voor de bouw van een nieuwe rPET fabriek in Rotterdam. Umincorp (“Urban Mining Corp”) heeft een innovatieve technologie ontwikkeld die een belangrijke recyclingbottleneck oplost: het scheiden van plastics uit de afvalstroom van huishoudens.

Invest-NL investeert €9 miljoen en maakt gebruik van de EIB InnovFin SME Guarantee.

Invest-NL investeert dit keer samen met Energietransitiefonds Rotterdam in Umincorp, de marktleider in duurzame plasticrecycling. Door deze investering zal Umincorp volledig eigenaar worden van Plastic Recycling Amsterdam (PRA), waarvan het momenteel al een deel bezit via een joint venture. Zo krijgt Umincorp de volledige recyclingketen in beheer.

Lees nieuwsartikel 1

Lees nieuwsartikel 2

Naar website Umincorp

Contact

Heb jij een vraag over deze case? Neem dan contact met mij op.

 

Reda Atibi
Investment Manager Invest-NL

[email protected]