Invest NL

Aansluiting private equity op circulaire ondernemingen niet vanzelfsprekend

Ondernemers zijn na de start- en scaleup fase vaak aangewezen op private equity, schuldfinanciers of een overname met behulp van M&A adviseurs. De eigenschappen van bedrijven met een circulair bedrijfsmodel sluiten echter niet altijd goed aan bij de werkwijze van deze partijen, terwijl de ondernemers onvoldoende voorbereid blijken voor deze financieringsfase. Uit het onderzoek dat Route Circulair in opdracht van Invest-NL heeft uitgevoerd blijkt dat financiers, beleidsmakers en bedrijven met een circulair business moeten gaan samenwerken om vervolginvestering en financiering mogelijk te maken.

Ondernemers zijn na de start- en scaleup fase vaak aangewezen op private equity, schuldfinanciers of een overname met behulp van M&A adviseurs. De eigenschappen van bedrijven met een circulair bedrijfsmodel sluiten echter niet altijd goed aan bij de werkwijze van deze partijen, terwijl de ondernemers onvoldoende voorbereid blijken voor deze financieringsfase. Uit het onderzoek dat Route Circulair in opdracht van Invest-NL heeft uitgevoerd blijkt dat financiers, beleidsmakers en bedrijven met een circulair business moeten gaan samenwerken om vervolginvestering en financiering mogelijk te maken. 

Het rapport, getiteld "Closing loops, opening opportunities", biedt een uitgebreide analyse van de huidige staat van circulaire economie investeringen en identificeert kritieke factoren die van invloed zijn op de financierbaarheid van duurzame en innovatieve ondernemingen. Het onderzoek, onder andere gebaseerd op interviews met vooraanstaande financiële professionals, werpt licht op zowel de kansen als de uitdagingen waarmee investeerders en financiers worden geconfronteerd bij het bevorderen van circulaire praktijken binnen hun portfolio's.  

Jeroen Derkx, Sr. Business Development Manager Circular Economy bij Invest-NL, benadrukte het belang van het rapport: "Dit onderzoek is een belangrijke stap voorwaarts in ons begrip van hoe we de circulaire economie in Nederland kunnen financieren,stimuleren en versnellen. Door de ambities en het potentieel van de private equity sector in kaart te brengen, kunnen we gerichte interventies ontwikkelen die de overgang naar een duurzamere toekomst versnellen." 

Belangrijke bevindingen uit het rapport wijzen erop dat er een groeiende belangstelling is van private equity, schuldfondsen en fusie- en overnameadviesbureaus in circulaire en duurzame activa. Het rapport benadrukt de noodzaak van verder onderzoek en samenwerking tussen financiële stakeholders om de financierbaarheid van circulaire initiatieven te vergroten. 

Met het oog op de toekomst benadrukt het rapport de rol die Invest-NL kan spelen door expertise op te bouwen en samen te werken met financiers en beleidsmakers én ondernemers. Hiermee kan Invest-NL de transitie naar een circulaire economie versnellen en ondersteunt ondernemers bij het verhogen van hun financierbaarheid. 

Het Engelstalige onderzoek is op deze pagina te downloaden. 

Download rapport 'Closing Loops, Opening Opportunities' (EN)

Contact

Meer weten of vragen over het rapport? Neem contact op met Jeroen Derkx. 

 

Jeroen Derkx
Senior Business Development Manager