Invest NL

Fastlane onderzoek: uitdagingen en kansen voor agrifood impact-startups

Nederland is een van de Europese koplopers in het aantal startups per inwoner. Dit levendige startup-ecosysteem biedt volop kansen, maar tegelijkertijd staan Nederlandse startups voor uitdagingen wanneer zij zich ontwikkelen tot scaleups. Impact-startups - ondernemingen gericht op het oplossen van maatschappelijke vraagstukken - ervaren specifieke obstakels in deze opschalingsfase. Deze ondernemers, die vaak pioniers zijn in nieuwe markten, worden geconfronteerd met extra uitdagingen, met name als hun bedrijf een sterke technologische component heeft. Dit type bedrijf is vaak kapitaalintensief en heeft meer tijd nodig om hun producten te lanceren dan bijvoorbeeld traditionele software-startups.

Deze ondernemers, die vaak pioniers zijn in nieuwe markten, worden geconfronteerd met extra uitdagingen, met name als hun bedrijf een sterke technologische component heeft. Dit type bedrijf is vaak kapitaalintensief en heeft meer tijd nodig om hun producten te lanceren dan bijvoorbeeld traditionele software-startups.

Ze bevinden zich dikwijls in de pre-schalingsfase, een kritiek moment waarop ze een solide en schaalbare basis moeten leggen in commerciële en financiële bedrijfsvoering en hun organisatie om snelle groei te kunnen realiseren. Deze belangrijke fase wordt echter vaak over het hoofd gezien door startups zelf, hun mentorprogramma's en investeerders. Dit is problematisch, aangezien juist deze impact-startups essentieel zijn voor het stimuleren van duurzame innovatie en de transitie naar een groenere economie.

Het onderzoek van Invest-NL naar aanleiding van het Fastlane programma werpt licht op de specifieke uitdagingen waarmee deze bedrijven kampen en biedt inzichten in mogelijke oplossingen. Dit wordt geconcretiseerd met een case study over het Fastlane-programma, dat als voorbeeld dient voor succesvolle ondersteuning van impactvolle startups in deze cruciale groeifase. De vijf belangrijke bevindingen uit het rapport zijn:

  • Met een uniek en best-in-class ecosysteem is de Nederlandse agrifood sector uiterst innovatief, wat het een uitstekend startpunt maakt.
  • In de Nederlandse agrifood sector falen de meeste startups in de cruciale fase net vóór de opschaling. Juist in deze fase is daarom de meeste ondersteuning nodig.
  • Bedrijven die opschalen worden geconfronteerd met unieke uitdagingen. Er bestaat geen universele oplossing; individuele ondersteuning is essentieel.
  • Voor de groei van impact gedreven startups en scale-ups in de agrifood sector is het noodzakelijk dat hele ketens veranderen en innoveren. Dit vereist meer partnerschappen, samenwerking en systemische veranderingen.
  • De impact van startups kan alleen effectief worden bijgehouden door een datagerichte mindset, probleemanalyse en het testen van nieuwe ideeën.

Download 'Overcoming Scaling Barriers for Dutch Impact Startups - An Agrifood Case Study Fastlane'

Meer over Fastlane