Invest NL

Invest-NL faciliteert overheidsvoorziening ter bescherming van hightechbedrijven

Het Nederlandse kabinet heeft een nieuw initiatief gelanceerd om bedrijven van strategisch belang te beschermen tegen mogelijke overnames door ongewenste eigenaren. Een beschermingsvoorziening van € 100 miljoen, aangekondigd tijdens Prinsjesdag door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, is in het leven geroepen om deze missie te ondersteunen.

Deze financiering wordt beheerd door Invest-NL, de Nationale Financierings- en Ontwikkelingstelling van de Nederlandse overheid. Het dient als een aanvullende maatregel naast de nieuwe wetgeving (Vifo) die in juni 2023 in werking is getreden om de nationale veiligheid te waarborgen in het licht van risicovolle overnames.

Hoewel deze voorziening en de wet neutraal zijn ten aanzien van specifieke landen, is er een groeiend bewustzijn van potentiële risico's, met name uit regio's zoals China en Rusland. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft eerder via Invest-NL ingegrepen om strategisch belangrijke innovatieve bedrijven te behouden voor het Nederlandse ecosysteem, zoals in het geval van SMART Photonics en het Twentse LioniX.

De voorziening is niet exclusief bedoeld voor tech bedrijven maar ook bedoeld voor andere strategisch belangrijke sectoren zoals Defensie.

Invest-NL is blij met dit voorgestelde mandaat en de financiële ruimte om dit beleid uit te voeren en zal nauw samenwerken met andere investeerders en belanghebbenden.