Invest NL

Invest-NL investeert via het ‘Innovation Industries Fonds II’ in Deep Tech

Invest-NL investeert € 10 miljoen in het Innovation Industries Fonds II. De totale omvang van het fonds komt met de investering vanuit Invest-NL uit op € 184 miljoen. De bedrijven waarin het fonds investeert zijn vooral actief in de High Tech, Med Tech en Agro-Food Tech. Andere investeerders in het fonds zijn o.a. de pensioenfondsen PME (Metalektro) en PMT (Metaal en Techniek), de Rabobank en enkele andere professionele investeerders.

Invest-NL investeert € 10 miljoen in het Innovation Industries Fonds II. De totale omvang van het fonds komt met de investering vanuit Invest-NL uit op € 184 miljoen. De bedrijven waarin het fonds investeert zijn vooral actief in de High Tech, Med Tech en Agro-Food Tech. Andere investeerders in het fonds zijn o.a. de pensioenfondsen PME (Metalektro) en PMT (Metaal en Techniek), de Rabobank en enkele andere professionele investeerders.

Nicolaas Heij (Senior Investment Manager fondsinvesteringen Invest-NL): “Met onze toetreding als aandeelhouder in Innovation Industries Fonds II, levert Invest-NL een bijdrage aan het oplossen van het tekort aan risicokapitaal in Nederland voor hoogtechnologische innovatie sleuteltechnologieën. Mede door onze investering kan Innovation Industries investeren in vroege fase ondernemingen met relatief kleine tickets. Wij hebben alle vertrouwen in het professionele fondsmanagement van Innovation Industries en kijken uit naar gezamenlijke investeringen in deeptech bedrijven.”

“Wij zijn zeer verheugd met de toetreding van Invest-NL als investeerder in Innovation Industries. Invest-NL is in korte tijd een belangrijke partij geworden in het Nederlandse technologie-landschap waar we de afgelopen periode al met succes mee hebben samengewerkt. Voor ons is de deelname door Invest-NL in ons fonds dan ook tweeledig: enerzijds zien we de investering als een erkenning van de rol die we met Innovation Industries spelen binnen de Nederlandse tech sector, anderzijds verwachten we hierdoor nauwer te kunnen samenwerken met Invest-NL op deal-niveau zodat Nederlandse High Tech, Med Tech en Agro-Food Tech bedrijven nog effectiever kunnen worden gefinancierd en ondersteund” aldus Harm de Vries, General Partner bij Innovation Industries.