Invest NL

Nieuwe AgrifoodTech investeringskansen voor het versnellen van de voedselsysteemtransitie

Klimaatinvesteringen in Europese AgrifoodTech bieden enorme mogelijkheden volgens het recent door Agfunder gepubliceerde rapport ‘Climate Investing in European AgriFoodTech in 2022’. Het rapport, tot stand gekomen in partnership met Invest-NL, toont het goede nieuws dat de totale investeringsomvang sterk toeneemt. Echter, de segmenten met de hoogste klimaat impact in de sector laten in 2021 een afname zien in het totaal geïnvesteerde bedrag.

Klimaatinvesteringen in Europese AgrifoodTech bieden enorme mogelijkheden volgens het recent door Agfunder gepubliceerde rapport ‘Climate Investing in European AgriFoodTech in 2022’. Het rapport, tot stand gekomen in partnership met Invest-NL, toont het goede nieuws dat de totale investeringsomvang sterk toeneemt. Echter, de segmenten met de hoogste klimaat impact in de sector laten in 2021 een afname zien in het totaal geïnvesteerde bedrag. 

Het rapport verdiept de inzichten met de focus op vooral Klimaat Tech door een analyse van de onder- en over geïnvesteerde segmenten binnen het voedselsysteem in relatie tot de SDG’s. Daarnaast zoomt het rapport specifiek in op het Nederlandse investeringslandschap met een combinatie van sectoronderzoek, een database analyse en interviews met Europese Agrifood spelers om ook inzichten vanuit de praktijk zichtbaar te maken.

Aangezien het rapport waardevolle inzichten biedt, deelt Invest-NL de inhoud van het rapport met genoegen met het Nederlandse Agrifood ecosysteem. We hopen dat het andere investeerders inspireert om in te stappen in ‘Hoge Klimaat Impact’ investeringsmogelijkheden die nodig zijn om de transitie van ons voedselsysteem verder te versnellen.

 

Download AgFunder Europe 2022 Report

 

Invest-NL en AgrifoodTech

Voor Invest-NL speelt de Agrifood sector een belangrijke rol in de transitie naar een carbonneutrale en circulaire economie. Voedselproductie alleen is al verantwoordelijk voor 25% van de wereldwijde CO2 uitstoot, terwijl tegelijkertijd ongeveer een derde van het voormenselijke consumptie geproduceerde voedsel elk jaar gaat verloren of vergaat.

We zien dat in Nederland veel ondernemingen bezig zijn met doorbraak-ideeën die direct te relateren zijn aan de uitdagingen die in het Agfunder rapport staan beschreven. Hun creativiteit, innovaties en toewijding zijn van doorslaggevend belang om hun business cases tot een succes te  maken.

Echter, vaak is het zo dat veel van deze innovatieve oplossingen door de markt als (te) risicovol worden gezien en daarom moeite hebben om financiering te verkrijgen die ze in staat stelt om snel op te schalen. Geduldig kapitaal van Invest-NL en gelijkgestemde investeerders is dan nodig om deze innovaties verder te brengen. Wat de eigen Agrifood investeringsfocus betreft, identificeert Invest-NL drie belangrijke segmenten die het voedselsysteem veel efficiënter kunnen maken en die tegelijkertijd de druk op de natuur verminderen:

  1. Een verschuiving in consumptie naar alternatieve eiwitten als alternatief voor carbon-intensieve dierlijke eiwitten
  2. De toepassing van duurzame landbouw methoden en technologieën die de hoeveelheid middelen voor voedselproductie minimaliseren en tegelijkertijd de gezondheid van natuur en omgeving behouden
  3. De implementatie van circulaire voedsel oplossingen die de hoeveelheid afval in de hele toevoerketen verminderen

Contact

Je kunt contact opnemen met Michiel Strijland of Liz Duives als je nieuwe AgrifoodTech investeringsvoorstellen met Invest-NL wilt bespreken.

 

 

Michiel Strijland
Business Development Manager

 

 

 

 

Liz Duijves
Business Development Manager

[email protected]