Invest NL

‘Blue Bio Economy’; een zee aan mogelijkheden

Ruim 2/3e van ons aardoppervlak bestaat uit water en dat wordt nog maar beperkt ingezet voor productie van voedsel. Daar liggen dus kansen. In het rapport wat Invest-NL mede heeft opgezet, worden deze kansen die de zee biedt (‘Blue Bio Economy’) toegelicht.

Ruim 2/3e van ons aardoppervlak bestaat uit water en dat wordt nog maar beperkt ingezet voor productie van voedsel. Daar liggen dus kansen. In het rapport wat Invest-NL mede heeft opgezet, worden deze kansen die de zee biedt (‘Blue Bio Economy’) toegelicht. Ook worden knelpunten (o.a. financiering, wet en regelgeving en verdienmodellen) en mogelijke oplossingsrichtingen besproken.

Het is de verwachting dat we in 2050 ruim 60% meer voedsel dan nu moeten produceren. Nu wordt al 40% van het totaal aan beschikbare landoppervlakte gebruikt voor de landbouwgrond. Gezien de klimaatveranderingen zal de hoeveelheid geschikte grond eerder afnemen dan toenemen. Op het land is de rek er dus redelijk uit. Steeds vaker wordt er daarom ook gekeken naar de zee als bron van voedsel. Zeewier is bijvoorbeeld buitengewoon geschikt als voedsel voor mens en dier en als groene grondstof voor farma, chemie en energie en kunnen ook een belangrijke rol spelen in het vastleggen van CO2. Maar ondanks- letterlijk – een zee aan mogelijkheden zien we dat kansrijke initiatieven in deze ‘Blue Bio Economy’ niet altijd even succesvol zijn en om de verkeerde redenen vroegtijdig sneuvelen. 

Betrokkenheid Invest-NL

"Ik ben er van overtuigd dat de Blue Bio Economy een belangrijk onderdeel kan zijn van de energietransitie. Bij een aantal van de in het rapport vastgestelde knelpunten kunnen we als Invest-NL wellicht een zetje in de goede richting geven en wordt het voor bestaande financiers mogelijk om in te stappen bij financieringen die anders niet financierbaar waren gebleven", aldus Wilco Schoonderbeek, Senior Business Development Manager Agrifood.

Financieringsknelpunten

Er zijn verschillende oorzaken die er toe kunnen leiden dat kansrijke initiatieven toch niet in staat zijn de gewenste financiering aan te trekken. Binnen de Blue Bio Economy zijn dat onder andere het feit dat financiers niet bekend zijn met deze sector. Daardoor heeft een financier onvoldoende inzicht in de risico’s en het potentiële verdienvermogen van de sector. Wat ook speelt is dat financiers niet of nauwelijks in staat zijn om eventuele positieve maatschappelijk baten ten gelde te maken. 

Rol voor Invest-NL

Er is eigenlijk geen discussie over de kansen die de Blue Bio Economy biedt. Maar het kunnen verzilveren van de kansen is niet vanzelfsprekend. Vaak is er een grote behoefte aan geduldig kapitaal. Hierin kan Invest-NL het verschil maken. We kunnen wat langer op ons geld wachten dan de meeste marktpartijen. Daarnaast zijn we bereid meer risico te nemen, kunnen we grotere bedragen investeren en hebben we toegang tot overheden en Europese investeringsgelden.Om het voorbeeld van algen te nemen; het potentieel is enorm, maar het kan nog wel tien jaar duren voordat het economisch rendabel wordt om grote hoeveelheden te produceren. Het verzilveren van deze kansen vraagt omvangrijke investeringen met een langer dan gemiddelde terugverdientijd.

Download Rapport 'Roadmap for the blue bio economy'(Engels)

Contact

Heb je vragen over dit rappport? Neem dan contact met me op.

Wilco Schoonderbeek
Senior Business Development Manager Agrifood en Teamlead Scale-ups & Innovaties 

Financiering van duurzaamheid en innovatie op het gebied van agrifood

[email protected]