Invest NL

De succesfactoren van circulair ondernemen

De diepgewortelde lineaire economie maakt het echter vaak moeilijk voor circulaire ondernemingen om een winstgevend verdienmodel te ontwikkelen. Zonder een goed verdienmodel komen circulaire initiatieven niet van de grond. Vorig jaar onderzochten we deze problematiek in de praktijk en publiceerden een eerste rapport. In de afgelopen maanden zijn we dieper gegaan, en hebben in samenwerking met ScaleUp Practitioners en Het Groene Brein de succesfactoren en randvoorwaarden van circulair ondernemen in de theorie onderzocht.

In een lineaire economie worden grondstoffen gewonnen en omgezet in producten die worden gebruikt en vervolgens als afval weggegooid. Daarentegen richt een circulaire economie zich op het zo lang mogelijk behouden van de waarde van producten, materialen en grondstoffen door hergebruik, reparatie, renovatie en recycling. De diepgewortelde lineaire economie maakt het echter vaak moeilijk voor circulaire ondernemingen om een winstgevend verdienmodel te ontwikkelen. Zonder een goed verdienmodel komen circulaire initiatieven niet van de grond. Vorig jaar onderzochten we deze problematiek in de praktijk en publiceerden een eerste rapport. In de afgelopen maanden zijn we dieper gegaan, en hebben in samenwerking met ScaleUp Practitioners en Het Groene Brein de succesfactoren en randvoorwaarden van circulair ondernemen in de theorie onderzocht. 

Gezien de complexiteit van de praktijk hebben we dit jaar een aantal theorieën verkend die kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van een onderliggende Theory of Change. We spraken met tien wetenschappers uit verschillende disciplines: transitietheorie, macro-economie, innovatiestrategie, duurzame businessmodellen, marktontwikkeling, financiële modellen en consumentengedrag. Elk van hen bood een uniek perspectief op de circulaire transitie. We hebben deze groep samengebracht om te verkennen of een gezamenlijke methodologie voor het ontwikkelen van het vakgebied Circular Venture Building mogelijk is. 

Onze observaties 

Uit onze gesprekken en analyses kwamen enkele belangrijke observaties naar voren. Voor de effectieve ontwikkeling van circulaire ondernemingen is integratie van kennis uit velden zoals innovatie, financiële modellen en consumentenpsychologie essentieel. Circulaire ondernemingen kunnen alleen succesvol zijn in goed functionerende ecosystemen. Samenwerking en co-creatie met verschillende partners zijn cruciaal om waarde te realiseren. 

Traditionele lineaire businessmodellen zijn ongeschikt voor circulaire ondernemingen. Er zijn nieuwe structuren nodig die risico's en opbrengsten binnen circulaire ketens delen. Er is behoefte aan nieuwe structuren die risico's en opbrengsten binnen circulaire ketens kunnen delen. Zo moet het financieringsmodel voor circulaire ondernemingen anders worden benaderd, met een focus op lange termijn en gedeelde waardecreatie in plaats van kortetermijnwinsten.  

Uiteindelijk vraagt de verschuiving naar een circulaire economie om een brede maatschappelijke verandering die niet alleen bedrijven, maar ook beleidsmakers en consumenten raakt. 

Vervolgstappen 

In het vierde kwartaal van dit jaar organiseren we een congres om de dialoog over deze belangrijke onderwerpen voort te zetten. We nodigen geïnteresseerden uit om deel te nemen aan deze discussie en hiermee bij te dragen aan de ontwikkeling van een duurzame circulaire economie. Neem hiervoor contact met ons op. 

Lees het volledige rapport 'Circular Venture Building – Emerging Fundamentals'

Contact

We nodigen geïnteresseerden uit om deel te nemen aan deze discussie en hiermee bij te dragen aan de ontwikkeling van een duurzame circulaire economie. Neem hiervoor contact met ons op.


Guy de Sevaux
Teamlead Biobased & Circulaire Economie

 

 

Blijf op de hoogte van nieuwe investeringen, duurzame innovaties en inspirerende ondernemersverhalen. Schrijf je in voor de maandelijkse Invest-NL nieuwsbrief!