Invest NL

De vier stappen voor opschaling van domeinoverstijgende zorg

Domeinoverstijgende zorg kan een oplossing bieden voor de stijgende vraag naar zorg, het gebrek aan personeel en de onhoudbare kosten van ons zorgstelsel. Invest-NL werkt aan het inzichtelijk maken van de mogelijkheden van bekostiging en opschaling van domeinoverstijgende netwerken in de zorg om zo hun positieve impact op grotere schaal te realiseren. In het kader van dit project ontwikkelde Invest-NL een stappenplan dat domeinoverstijgende netwerken in de zorg kan helpen bij het opschalen van hun concept.

Domeinoverstijgende zorg kan een oplossing bieden voor de stijgende vraag naar zorg, het gebrek aan personeel en de onhoudbare kosten van ons zorgstelsel. Invest-NL werkt aan het inzichtelijk maken van de mogelijkheden van bekostiging en opschaling van domeinoverstijgende netwerken in de zorg om zo hun positieve impact op grotere schaal te realiseren. In het kader van dit project ontwikkelde Invest-NL een stappenplan dat domeinoverstijgende netwerken in de zorg kan helpen bij het opschalen van hun concept.  

Dit stappenplan voor opschaling van domeinoverstijgende zorg is gebaseerd op het model van het Beweeghuis in Maastricht-Heuvelland – een domeinoverstijgend netwerk in Maastricht-Heuvelland voor mensen met beweegklachten. Het eerste deel van dit project richtte zich op duurzame bekostiging. Zie hier meer informatie over dit deel van het project. Lees nieuwsartikel

Daarnaast werd, ook aan de hand van het model van het Beweeghuis, een routekaart samengesteld voor zorgnetwerken die hun initiatief willen opschalen of uitbreiden naar andere regio’s. Alle resultaten samen genomen, omvat het overkoepelende plan vier essentiële stappen die het zorgnetwerk moet doorlopen:

1. Initiatie van een eigen positie binnen het zorglandschap: Bepaal nauwkeurig de eigen positie binnen het zorglandschap van de huidige regio en kijk welke onderdelen van jouw zorginitiatief toepasbaar zijn in andere regio's.

2. Inventarisatie van de regio: Breng alle relevante partijen in de nieuwe regio in kaart en verfijn de samenwerkingsafspraken tussen de organisaties in de opschaalregio.

3. Identificatie van mogelijke financieringspartners: Analyseer de maatschappelijke businesscase en koppel jouw initiatief aan potentiële financiers.

4. Implementatie van samenwerking met de landingsplek: Zorg voor een goede integratie van het zorginitiatief in de nieuwe regio door samenwerkingsverbanden en bestaande structuren te benutten. 

Meer weten over hoe je jouw initiatief duurzaam kunt bekostigen en opschalen? Ga naar onze webpagina over domeinoverstijgende zorg en lees meer over het project en het stappenplan. [link naar landingspagina]

Hier vind je ook de link naar de routekaart opgesteld in samenwerking met Q-consult. 

Download rapport ‘Routekaart voor implementatie Beweeghuisconcept in de regio'

Contact

Invest-NL werkt graag samen met partijen die deel willen nemen aan deze transitie, we nodigen je dan ook uit om in contact te komen. 


Stanleyson Hato

Teamlead Life Sciences & Health

 

 

Blijf op de hoogte van nieuwe investeringen, duurzame innovaties en inspirerende ondernemersverhalen. Schrijf je in voor de maandelijkse Invest-NL nieuwsbrief!