Invest NL

Invest-NL investeert € 25 miljoen in Polestar Capital

Invest-NL investeert samen met de provincie Limburg, Onderlinge ’s-Gravenhage en De Hoop € 85 miljoen in het Polestar Capital Circular Debt Fund (PCDF). Het fonds wil de transitie naar een circulaire economie versnellen en heeft na deze nieuwe investering een totale omvang van € 187 miljoen.

Het PCDF investeert in circulaire productiebedrijven op het gebied van CO2- en afvalreductie en het vervangen van fossiele brandstoffen. Vaak gaat het om investeringen waar innovatieve technologie wordt toegepast waarmee wereldwijd een waardeketen verduurzaamd kan worden. Door deze projecten in een vroege fase te financieren, stelt PCDF circulaire productiebedrijven in staat hun technologie en bedrijfsmodel sneller op commerciële schaal te bewijzen, waarna het voor andere financiers gemakkelijker wordt om de verdere opschaling te financieren.

Jan-Willem König, directeur van Polestar Capital: “Het financieren van circulaire productiebedrijven is kapitaalintensief, waardoor ze relatief grote bedragen aan geduldig kapitaal nodig hebben. Diverse innovatieve verduurzamingsoplossing zijn al beschikbaar, maar hebben nog te weinig schaal om echt impact te hebben. Door deze oplossingen te financieren, kunnen wij de circulaire economie transitie versnellen. Deze nieuwe kapitaalinjectie zal hier een belangrijke bijdrage aan leveren.”

“Het PCDF verschaft bedrijven toegang tot kapitaal in een essentiële fase van groei, namelijk op het moment dat nieuwe technologie voor het eerst op commerciële schaal wordt toegepast. Veel investeerders ontbreekt het aan de kennis of het mandaat om in dit moeilijk te financieren deel van de markt te opereren. PCDF kan dit wel, en we verwachten dan ook een vruchtbare samenwerking tussen deze partijen die zich niet alleen zal beperken tot een investering in het fonds,” aldus Tim van Vledder, Senior Investment Manager bij Invest-NL.

Polestar Capital

Contact

Heb je vragen over deze casus? Twijfel niet en neem contact met mij op.

 

Tim van Vledder
Senior Investment Manager

[email protected]