Invest NL

Invest-NL investeert in het New Crop Alternative Protein Fund II van Unovis

Invest-NL investeert €10 miljoen in het New Crop Alternative Protein Fund II (NCAP II) van Unovis Asset Management. Unovis is een impact investeringsfonds dat streeft naar een transitie van de consumptie van dierlijke eiwitten naar plantaardige en alternatieve eiwitbronnen.

Unovis en Invest-NL delen een gezamenlijk doel, om plantaardige en alternatieve eiwitten een gemakkelijke keuze te maken voor alle Nederlandse consumenten en daarmee de uitstoot van CO2 terug te dringen. Met haar lange en uitgebreide investeringsgeschiedenis in deze sector is Unovis een belangrijke aanjager geworden van de eiwittransitie. 

Wouter Bos (CEO Invest-NL): “Deze investering past binnen de doelstelling van Invest-NL om toe te werken naar een carbonneutrale economie. Aangezien de vlees- en zuivelindustrie zorgt voor veel uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen, is de overgang van dierlijke eiwitbronnen naar alternatieve eiwitbronnen een belangrijke stap. Daarnaast wordt hierdoor het gebruik van landbouwgrond en water teruggedrongen en dierenleed voorkomen. Unovis is een van de eerste investeerders in de eiwittransitie en heeft bewezen succesvol hieraan bij te dragen.”

Chris Kerr (Founder Partner & Chief Investment Officer Unovis): "Het veranderen van ons wereldwijde productiesysteem voor dierlijke eiwitten en de inherente gevolgen ervan voor dierenleed, klimaatverandering, voedselonrechtvaardigheid en talloze andere schadelijke gevolgen van het gebruik van dieren vraagt om revolutionaire veranderingen. Ons eerste fonds, New Crop Capital Trust, bewees dat we met een beetje vindingrijkheid, een beetje kapitaal en een beetje samenwerking met enkele van 's werelds grootste voedingsbedrijven dit kritieke, nieuwe traject kunnen ondersteunen. Het is een groot voorrecht om ons tweede fonds te sluiten en investeerderskapitaal aan het werk te blijven zetten om de dringend noodzakelijke transitie te versnellen die alternatieve eiwitten in ons voedselsysteem brengen."