Invest NL

Invest-NL investeert in Nextgen Ventures

Invest-NL investeert € 5 miljoen in NextGen Ventures 2. Hiermee stelt Invest-NL het fonds in staat meer investeringen te doen in Nederlandse (high)tech ondernemingen die actief zijn in digital health en medtech.

Met de investering van Invest-NL vergroot Nextgen Ventures 2 haar fondsvermogen naar € 32 miljoen. Het fonds investeert in early stage bedrijven met bedragen vanaf circa € 0,50 mln. tot € 1,5 mln. als initiële investering. Dit bedrag kan oplopen tot meer dan € 3 mln. met inbegrip van vervolginvesteringen. De investeringen worden onder meer aangewend voor het doen van klinische studies en marktintroducties in Nederland en in het buitenland.

 

Investeringsfocus: data is next

Nextgen Ventures 2 investeert in digital health en medtech. Het fonds heeft een voorkeur voor data-gedreven innovaties die bijdragen aan een betere behandeling, diagnostiek en zorg op afstand en die daarmee een positieve verandering teweegbrengen binnen de zorg. Daarnaast wordt ook geïnvesteerd in minimaal-invasieve chirurgie en andere medisch-technische oplossingen die bijdragen aan kwalitatief betere en efficiëntere gezondheidszorg. Deze doelstelling sluit goed aan bij ambitie van Invest-NL dat met het financieren van zorginnovaties wil bijdragen aan betaalbare en toegankelijke gezondheidszorg.

Karin Steffens, Senior Investment Manager Zorg bij Invest-NL: “Met de investeringen vanuit haar eerste fonds heeft Nextgen laten zien een belangrijke bijdrage te leveren aan zowel de betaalbaarheid als kwaliteit van de zorg in Nederland. Dit is relevant, want in de Nederlandse zorgsector is er beperkt kapitaal beschikbaar voor vroege fase investeringen die een hoog risico dragen. Met deze investering in het tweede fonds van Nextgen Ventures wil Invest-NL de introductie van zorginnovaties naar de patiënt helpen versnellen.”

“Invest-NL is één van de grootste maatschappelijke investeerders in Nederland en speelt inmiddels een sleutelrol in het Nederlandse ecosysteem bij het naar de markt brengen van nieuwe technologische ontwikkelingen” aldus Peter Haasjes, directielid bij Nextgen Ventures 2.

 

Investeringen vanuit Nextgen Ventures 2

Recent heeft Nextgen Ventures 2 geïnvesteerd in drie ondernemingen: Manometric dat een 3D-technologie heeft ontwikkeld voor het ontwerpen en printen van ortheses en protheses, Smartlockr dat het versturen van veilige medische data integreert in een standaard email om datalekken te voorkomen en Stentit, dat een regeneratieve en resorbeerbare stent heeft ontwikkeld die als eerste indicatie kan worden ingezet bij perifeer arterieel vaatlijden. Nextgen Ventures 2 is voornemens in circa 10 bedrijven te investeren.

 

Naar website Nextgen Ventures