Invest NL

Invest-NL is implementatiepartner van het InvestEU-fonds

Het InvestEU-programma is ontworpen op basis van het Investeringsplan voor Europa, ook bekend als het Juncker-plan. Dit programma bundelt de krachten van het Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI) en 13 andere EU-financiële instrumenten die van 2014 tot 2020 in werking zijn geweest. Het overkoepelende doel van het InvestEU-programma is om duurzame investeringen te ondersteunen, innovatie aan te drijven, sociale inclusie te bevorderen en werkgelegenheid te creëren in heel Europa.

Het InvestEU-programma werkt via drie hoofdonderdelen:

  • Het InvestEU-fonds
  • De InvestEU-advieshub
  • Het InvestEU-portaal

Invest-NL speelt een belangrijke rol als implementatiepartner van het InvestEU-fonds voor ondernemingen en projecten in Nederland.

Over het InvestEU fonds

Het InvestEU-fonds brengt het EFSI en 13 andere EU-financiële instrumenten samen met als doel een verwachte € 372 miljard aan publieke en private investeringen te stimuleren. Dit fonds wordt versterkt door een EU-begrotingsgarantie van € 26,2 miljard, die de investeringen ondersteunt die worden mogelijk gemaakt door Invest-NL en haar financiële partners. Invest-NL heeft een overeenkomst getekend om deel te nemen aan het InvestEU-fonds voor een garantieregeling tot € 350 miljoen aan investeringskapitaal van Invest-NL.

Belangrijke sectoren voor het InvestEU-fonds worden beoogd zijn:

  • Duurzame infrastructuur: het bouwen van de infrastructuur die een duurzame toekomst ondersteunt.
  • Onderzoek, innovatie en digitalisering: Europa in het digitale tijdperk duwen en innovatie bevorderen.
  • Kleine en middelgrote ondernemingen (MKB): de vitale MKB-sector van de Europese economie versterken.
  • Sociale investeringen en vaardigheden: zich richten op het bouwen van een sociaal inclusieve samenleving en het cultiveren van de nodige vaardigheden voor de toekomst.

Vanuit deze domeinen biedt Invest-NL financiering die in lijn is met de richtlijnen van InvestEU, met nadruk op duurzaamheid en het gebied van onderzoek, innovatie en digitalisering.

Aandachtsgebieden Invest-NL

Voor Invest-NL zijn de investeringen die in aanmerking komen voor de garantieregeling van  InvestEU-fonds gericht op drie thema’s binnen het bovenstaande kader van InvestEU:

  • Duurzame energie: onze betrokkenheid in dit gebied richt zich op projecten voor hernieuwbare energie en andere inspanningen die duurzame energieoplossingen bevorderen.
  • Deep tech: we leiden investeringen naar complexe technologische ondernemingen, waaronder gebieden als kunstmatige intelligentie, robotica en geavanceerde computing.
  • Demonstratiefabrieken: we ondersteunen fabrieken die innovatieve technologieën of processen presenteren en zo de kloof tussen initiële innovatie en brede commerciële toepassing dichten.

Door de samenwerking met het InvestEU-programma blijft Invest-NL financierbaar maken wat niet financierbaar lijkt voor een duurzame en innovatieve toekomst van Nederland binnen Europa.

Meer over het Invest EU Fonds