Invest NL

Oproep: organiseren Nederlandse ketens rondom kritieke metalen

Zowel binnen Nederland als wereldwijd ontstaan er naar verwachting de komende jaren grote uitdagingen om te voorzien in de snelgroeiende vraag naar kritieke metalen. Deze zijn essentieel voor onder meer de energietransitie en daarmee het halen van onze klimaatdoelen. Om de risico’s in de toevoerketen te beperken en toekomstbestendige bedrijvigheid op te bouwen binnen Nederland, doet Invest-NL een oproep: welke partijen willen bijdragen aan het organiseren van Nederlandse ketens rondom kritieke metalen?

Verkenning
De afgelopen maanden hebben adviesbureaus Metabolic, Copper8, Polaris en Quintel mede in opdracht van Invest-NL in kaart gebracht welke hoeveelheden kritieke metalen nodig zijn voor de energietransitie. De conclusie is dat als gevolg van de Nederlandse energietransitie een grote vraag naar kritieke metalen gaat ontstaan, maar er ook diverse circulaire strategieën mogelijk zijn om deze vraag terug te dringen. Dit is samengevat in de verkenning Circulaire Energietransitie

Oproep
Er zijn al diverse bedrijven binnen Nederland actief op het vlak van kritieke metalen voor de energietransitie. Een deel van deze bedrijven hebben wij reeds gesproken of zijn we al in contact mee. Vanuit Invest-NL zijn we expliciet op zoek naar partijen die wij nog niet eerder gesproken hebben, maar die wel een bijdrage willen en kunnen leveren aan het organiseren van een keten rondom een of enkele kritieke metalen binnen Nederland. Uiteraard zijn we ons daarbij bewust van het benodigde Europese schaalniveau voor diverse delen van de toevoerketen.

Is jouw bedrijf al actief in dit veld, of hebben jullie ideeën om hier actief op te worden? Vanuit Invest-NL komen we graag in contact om samen een mogelijke keten in kaart te brengen. Vanuit die keten willen we vervolgens gaan kijken welke businesscases er liggen voor verdere uitrol en opschaling van activiteiten binnen Nederland. Neem hiervoor contact op met Guy de Sevaux via [email protected].

Download publicatie 'Circulaire Energietransitie'