Invest NL

Werken aan de landbouwsector van de toekomst

Bij de officiële aftrap van het open test- en innovatie programma Fascinating op dinsdag 1 juni, het KIEMfeest, heeft Invest-NL een meerjarig samenwerkingsovereenkomst getekend met Fascinating. De samenwerking heeft tot doel de transitie richting een klimaatneutraal en circulair voedselsysteem te versnellen door het opzetten en versterken van samenwerkingen, het opschalen van innovatieve oplossingen en ontwikkelen van rendabele business cases.

Bij de officiële aftrap van het open test- en innovatie programma Fascinating op dinsdag 1 juni, het KIEMfeest, heeft Invest-NL een meerjarig samenwerkingsovereenkomst getekend met Fascinating. De samenwerking heeft tot doel de transitie richting een klimaatneutraal en circulair voedselsysteem te versnellen door het opzetten en versterken van samenwerkingen, het opschalen van innovatieve oplossingen en ontwikkelen van rendabele business cases.

Het open innovatieprogramma Fascinating (Food Agro Sustainable Circular Nature Technology), heeft als doel om binnen 10 jaar in Groningen een circulair systeem te realiseren dat duurzaamheid, natuur, gezonde voeding en economische impact met elkaar in balans brengt. Fascinating richt zich hierbij op een systeem met een gesloten stikstofkringloop, vrij van CO2-uitstoot en efficiëntere en lokale productie van plantaardige eiwitten.

Fascinating verbindt bedrijven, de landbouwsector, kennisinstellingen en de gemeenschap met elkaar om dit gemeenschappelijke doel te behalen. De vier grote landbouwcoöperaties Agrifirm, Avebe, Cosun en FrieslandCampina en LTO Noord en de provincie Groningen werken samen met kennisinstellingen en organisaties in de voedingsindustrie, chemische industrie en de energiesector  om de landbouwsector van de toekomst te realiseren.

Innovatieve bedrijven spelen een cruciale rol in de transitie naar een klimaatneutraal en circulair voedselsysteem. Fascinating biedt innovatieve bedrijven (startups en scaleups) de infrastructuur en faciliteiten om hun innovatie verder te ontwikkelen. Op dit moment is echter de betrokkenheid van innovatieve bedrijven beperkt. Invest-NL zal in een meerjarige samenwerking Fascinating ondersteunen met het opzetten en versterken van samenwerkingen, het opschalen van innovatieve oplossingen en ontwikkelen van rendabele business cases (op nationaal en regionaal niveau).

Wouter Bos, CEO Invest-NL: “Het open innovatieprogramma Fascinating in Groningen zal onder meer een belangrijke bijdrage leveren aan de eiwittransitie door het vergroten van het aanbod aan eiwitrijke gewassen in Nederland en ontwikkeling van innovatieve toepassingen van plantaardige eiwitten en reststromen. Door Fascinating te ondersteunen met onder andere het opschalen van innovatieve oplossingen, versnelt Invest-NL de transitie richting een klimaatneutraal en circulair voedselsysteem en maken we Nederland duurzamer en innovatiever.”

Tjeerd Jongsma, directeur Institute for Sustainable Process Technology (ISPT): “Innovatie is het succesvol naar de markt brengen van nieuwe producten processen en diensten. Waar Fascinating zich richt op de ontwikkeling is Invest-NL instrumenteel in het daadwerkelijke naar de markt brengen van deze vernieuwing. Vooral voor de lastige innovaties in de (circulaire) food keten is lange adem en visie van belang om hier gestalte aan te geven. Invest-NL is daar de ideale partner en we zijn bijzonder blij om samen te mogen optrekken en daarmee kansen te creëren voor ondernemers in het nieuwe voedselsysteem.’’

Contact

Wil jij meer weten over de samenwerking met Fascinating of over deelname aan het programma? Neem contact met me op.

 

Michiel Strijland
Business Development Manager

[email protected]

 

 

Naar website Fascinating