Invest NL

'Steeds meer duurzame energieoplossingen mogelijk maken'

Cable Pooling met Energieopslag maakt snellere groei duurzame energieoplossingen mogelijk

Innovaties in technologieën en businessmodellen die de elektrificatie van energiesystemen aanjagen volgen elkaar in hoog tempo op. Wind- en zonne-energie projecten worden op steeds grotere schaal ontwikkeld. En met het oog op de 24x7 beschikbaarheid van duurzaam opgewekte elektriciteit spelen energieopslagsystemen hierbij een steeds belangrijkere rol.

Innovaties in technologieën en businessmodellen die de elektrificatie van energiesystemen aanjagen volgen elkaar in hoog tempo op. Wind- en zonne-energie projecten worden op steeds grotere schaal ontwikkeld. En met het oog op de 24x7 beschikbaarheid van duurzaam opgewekte elektriciteit spelen energieopslagsystemen hierbij een steeds belangrijkere rol. De sterke toename van duurzame energie vraagt veel van bestaande elektriciteitsnetwerken en hun beheerders. Ondanks al hun inspanningen blijkt vaak dat beperkte (aansluit)capaciteit de rem vormt op het opschalen van elektrificatie met behulp van duurzame bronnen. Er is dus grote behoefte aan oplossingen die versnelling mogelijk maken waarbij meer hernieuwbare energie leidt tot minder belasting van het netwerk.

Cable Pooling haakt hierop in en maakt het delen van schaarse netwerkaansluitingen op een elektriciteitsnet dat steeds voller raakt mogelijk. Initiatiefnemers van duurzame energieprojecten konden sinds enige tijd al door middel van een zogenaamde ‘Cable Pooling Overeenkomst’ (CPO) één netaansluiting gebruiken voor wind- en zonneparken. Echter, steeds vaker willen zon- en windenergieproducenten ook aan de slag met energieopslag. Daarom heeft Invest-NL samen met Ventolines en Energy Storage NL de nieuwe ‘CPO met Energieopslag’ ontwikkeld. Deze stelt duurzame energieproducenten in staat één aansluiting te delen voor wind-, zon- én opslagprojecten. Zo zorgt Invest-NL ervoor dat (integrale) duurzame energieoplossingen sneller kunnen groeien én dat een steeds voller elektriciteitsnet efficiënter wordt gebruikt.

 

Elektrificatie als aanjager van overgang naar carbon neutrale economie

Het financierbaar maken van de transitie naar een carbon neutrale economie heeft voor Invest-NL de hoogste prioriteit. Elektrificatie van energiesystemen met behulp van duurzame bronnen speelt hierin een belangrijke rol. Het vraagt om innovatie, ondernemerschap en een actieve betrokkenheid van veel verschillende partijen uit de hele (energie)keten. Om deze transitie te versnellen heeft Invest-NL inmiddels verschillende bedrijven en projecten gefinancierd en/of financierbaar gemaakt.
Lees meer over wat we doen voor de energietransitie

 

Steeds meer pioniers die innoveren in integrale duurzame energieoplossingen

Bedrijven en ondernemers die in Nederland actief zijn in innovatieve duurzame energieprojecten focussen zich steeds vaker op het integrale karakter van toekomstige energieoplossingen. Deze pioniers creëren met hun vernieuwende oplossingen nieuwe markten en businessmodellen, maar worden hierin afgeremd door bijvoorbeeld capaciteitsgrenzen van het bestaande elektriciteitsnetwerk en een gedateerde elektriciteitswet. Hun oplossingen en ambities zijn vaak dermate vernieuwend, en dus risicovol, dat opschaling en financiering lastig zijn.

Door Cable Pooling met Energieopslag mogelijk te maken kunnen verschillende voordelen worden gerealiseerd. Duurzame energieproducenten kunnen nieuwe diensten en businessmodellen introduceren, het vermindert de druk op netbeheerders om nieuwe aansluitingen te realiseren en het vergroot de weerbaarheid en efficiëntie van het elektriciteitsnetwerk als geheel. Ofwel, er ontstaat meer ruimte voor duurzaam opgewekte stroom zonder dat het elektriciteitsnet overbelast raakt.

“We zien dat zon- en windenergieproducenten graag aan de slag willen met energieopslag. Maar ook dat ze veel vragen hebben over hoe om te gaan met beperkte netaansluiting. Invest-NL ziet het als haar taak om ondernemers hierbij te helpen. Met deze overeenkomst zorgen we nu voor de noodzakelijke handvatten om dit via één aansluiting te doen.”

- Diederik Apotheker, Senior Business Development Manager bij Invest-NL

 

Waar Invest-NL in deze case het verschil maakt

Voor het verder versnellen van de elektrificatie van energiesystemen is het delen van netaansluitingen noodzakelijk omdat het elektriciteitsnet vol raakt. De Cable Pooling Overeenkomst met Energieopslag biedt initiatiefnemers van duurzame energieprojecten de noodzakelijke, juridische handvatten om met één aansluiting voor wind, zon én energieopslag te werken. De overeenkomst gaat in op alle noodzakelijke randvoorwaarden die daarvoor geregeld moeten zijn. Zo bevat de overeenkomst bepalingen over de projectrealisatie, vergoedingen, de relatie met de netbeheerder, bemetering, programmaverantwoordelijkheid, terugregeling van installaties, financiering en aansprakelijkheid. 

“Energy Storage NL (de vereniging voor de Nederlandse energieopslagsector) is blij met de nieuwe overeenkomst. We zien dat het Nederlandse elektriciteitsnet steeds voller raakt. We moeten daarom toewerken naar een efficiënter netgebruik. Dit kan niet zonder de inzet van energieopslag. We hopen daarom dat deze overeenkomst ervoor zorgt dat opslagtechnologie nog meer wordt ingezet in Nederland.”

- Jeroen Neefs, branchemanager Energy Storage NL

Contact

Wil jij hier meer over weten? Ik hoor graag van je.

 

Diederik Apotheker
Sr. Business Development Manager

[email protected]