Invest NL

‘De transitie ‘Meer Gezondheid met Minder Zorg’ helpen versnellen en opschalen’

Versterken Kavelmodel houdt mensen gezond en het NL zorgstelsel betaalbaar en toegankelijk

De transitie ‘Meer Gezondheid met Minder Zorg’ is nodig om het Nederlandse zorgstelsel ook in de toekomst betaalbaar en toegankelijk te houden. Het staat voor niets minder dan een fundamentele verschuiving in denken en doen. Vanuit het hele Nederlandse zorg-ecosysteem wordt er daarom volop ingezet op innovatie en vernieuwing.

De transitie ‘Meer Gezondheid met Minder Zorg’ is nodig om het Nederlandse zorgstelsel ook in de toekomst betaalbaar en toegankelijk te houden. Het staat voor niets minder dan een fundamentele verschuiving in denken en doen. Vanuit het hele Nederlandse zorg-ecosysteem (o.a. zorgaanbieders, zorgverzekeraars, beleidsmakers, kennisinstellingen, lokale overheden en patiëntvertegenwoordigers) wordt er daarom volop ingezet op innovatie en vernieuwing; van op data gebaseerde technologieën en dienstverleningsconcepten tot nieuwe op netwerken geënte  samenwerkingsverbanden en hybride financieringsmodellen.

Naast nuttige incrementele innovaties binnen bestaande (zorg)paradigma’s vraagt de nationale zorg-veranderopgave nadrukkelijk om een zorg-transformatie. Het Kavelmodel van HealthKIC behelst zo’n transformatie omdat het afscheid neemt van het bestaande leidende principe ‘repareren van ziekte belonen’. In plaats daarvan richt het Kavelmodel zich op mensen gezond maken en houden in afgebakende geografische gebieden (kavels). Samen met HealthKIC werkt Invest-NL sinds 2021 op verschillende manieren aan het beter financierbaar en opschaalbaar maken het Kavelmodel. Hierdoor kunnen lokale initiatiefnemers op steeds meer plekken in Nederland aan de slag met ‘Meer Gezondheid met Minder Zorg’.

 

Voorkomen, vervangen of verplaatsen van dure zorg voor een toekomstbestendig zorgstelsel

Het financierbaar maken van de transitie ‘Meer Gezondheid met Minder Zorg’ heeft voor Invest-NL de hoogste prioriteit. Het voorkomen, vervangen of verplaatsen van dure zorg staat hierin centraal. Het vraagt om innovatie, ondernemerschap en een actieve betrokkenheid van de vele betrokken partijen die samen het Nederlandse zorg-ecosysteem vormen. Om de transitie richting een toekomstbestendig Nederlands zorgstelsel te versnellen heeft Invest-NL inmiddels verschillende bedrijven en projecten gefinancierd en/of financierbaar gemaakt.

Lees meer over wat we doen voor de zorgtransitie

 

Steeds meer regio’s in Nederland (willen) innoveren op het gebied van preventie en gezondheid

Regionaal slaan de zorgsector, gemeenten, zorgverzekeraars en ondernemers steeds vaker de handen ineen. Samen willen ze inwoners langer gelukkig en gezond houden. Ze zijn met elkaar op zoek naar vernieuwende oplossingen waarin gezondheid, preventie en leefstijl leidend zijn, niet ziekte en behandeling. Het Kavelmodel met haar drie pijlers ‘Anders organiseren’, ‘Anders financieren’ en ‘Anders monitoren’ maakt het mogelijk de randvoorwaarden te organiseren die hiervoor nodig zijn. Er zijn inmiddels drie kavels waar het model in de praktijk wordt gebracht; in de Achterhoek, in Ede en in Groningen.

De praktijk laat zien dat het gezamenlijk ontwikkelen van een nieuwe manier van werken complex is. Het vraagt om data-gedreven sturen op regio-specifieke (preventieve) interventies voor regionale gezondheidsthema’s. Dit behelst niet alleen een nieuwe manier van organiseren en monitoren, maar stelt ook bijzondere eisen aan de financierbaarheid ervan. Zo is er nog geen beproefd standaard financieringsmodel en kunnen regionale populatie- en/of gezondheidsverschillen aanleiding zijn voor andere interventies met dito financieringsbehoeften. Deze onzekerheid en risico’s maken opschaling en financiering lastig.

“De kracht van het Kavelmodel is dat het gebruik maakt van de lokale energie en ambities om het regionale gezondheidsvraagstuk fundamenteel anders in te richten. Invest-NL wil de kavels hierbij helpen en er tegelijkertijd voor zorgen dat de kennis en ervaring die wordt opgedaan sneller en gemakkelijker kan worden toegepast op andere plekken in het land.”

- Stanleyson Hato, Senior Business Development Manager bij Invest-NL

 

Waar Invest-NL in deze case het verschil maakt

Om te kunnen versnellen en opschalen is het belangrijk dat er vanaf de voorbereidingsfase tot en met de invoering van het Kavelmodel passende financieringsoplossingen zijn. Invest-NL draagt bij aan goede onderbouwing van kosten en financieringsbehoeften. Verder zijn financieringsmodellen onderzocht die op regionaal niveau kunnen worden toegepast. Ook heeft Invest-NL ingezet op het ontwerpen van een routekaart die voor andere regio’s inzichtelijk maakt welke stappen ze moeten zetten om zelf het Kavelmodel op te zetten. Tot slot maakt Invest-NL het mogelijk dat er een (regionale) proof of concept data infrastructuur wordt opgezet en uitgerold waarmee de ontwikkeling van een geïntegreerd data infrastructuur voor de zorg wordt versneld.

 

“Doorgaan met investeren in puntoplossingen gaat niet leiden tot echte transformatie. Invest-NL snapt dat als geen ander en is bereid om te investeren in een systeeminnovatie. Dit is spannend en vraagt lef, zowel van de partijen in de regio als van de investeerders. Maar het feit dat we dit avontuur met elkaar aangaan geeft zoveel vertrouwen dat we ervan overtuigd zijn dat we hiermee het verschil gaan maken.”
- Leonie Voragen, directeur HealthKIC

Contact

Wil jij hier meer over weten? Ik hoor graag van je.

 

Stanleyson Hato 
Senior Business Development Manager