Invest NL

End of Waste

Biobased and Circulaire Economie

Het verhogen van circulariteit vereist het verbeteren van de recyclingpercentages. Recycling vermindert de behoefte aan nieuwe fossiele grondstoffen en vermindert de hoeveelheid afval die wordt verbrand of gestort. Afval kan echter besmet zijn en veiligheidsrisico's voor mens en milieu opleveren. Daarom moeten recyclers aantonen dat hun recyclingproces afval omzet in veilige producten.

Het verhogen van circulariteit vereist het verbeteren van de recyclingpercentages. Recycling vermindert de behoefte aan nieuwe fossiele grondstoffen en vermindert de hoeveelheid afval die wordt verbrand of gestort. Afval kan echter besmet zijn en veiligheidsrisico's voor mens en milieu opleveren. Daarom moeten recyclers aantonen dat hun recyclingproces afval omzet in veilige producten.

De resultaten zijn verschenen in het rapport: End of Waste

Uit de End-of-Waste whitepaper zijn er knelpunten rondom de einde-afvalstatus beschreven. Op basis van dit rapport in het huidige system zijn er viertal oplossingsrichtingen ontwikkeld langs twee dimensies: 1) een grotere rol voor publieke partijen of juist private partijen en 2) meer of minder (rechts)zekerheid. Vervolgens worden de oplossingsrichtingen op hoofdlijnen toegelicht zoals deze zijn voorgelegd aan de stakeholders. De elementen van een oplossing worden beschreven.

De resultaten zijn verschenen in het rapport: Naar oplossingen voor de problematiek rondom einde-afvalstatus.

Op basis van de oplossingen voor de problematiek rondom einde-afvalstatus is er een oplossingsstrategie en plan ontwikkeld. Deze oplossingsstrategie en plan is uitgewerkt in vijf kernpunten. De vijf kernpunten vormen samen de oplossingsstrategie met de kernboodschappen.
De resultaten zijn verschenen in het rapport: Einde afvalstatus oplossingsstrategie en plan.