Invest NL

Hydrogen Business Challenger – Innovatiefunnel

MKB Financiering

Invest-NL heeft een overzicht gemaakt van de financiële, fiscale en bedrijfsontwikkelingsmiddelen per fase van technologieontwikkeling. Het overzicht is tot stand gekomen mede dankzij input van RVO, TKI Nieuw Gas en TNO. Invest-NL stelt deze kennis beschikbaar, zodat ondernemers zich makkelijker kunnen oriënteren op welke ondersteuning zij kunnen benutten bij het ontwikkelen van technologieën voor de waterstof waardeketen.

Tijdens de Hydrogen Business Challenger heeft Invest-NL ondernemers die werken aan innovaties voor elektrolysers en de bredere waterstof waardeketen ondersteund. Uit de verschillende gesprekken met ondernemers bleek dat een beter inzicht in de beschikbare ondersteuning voor de ontwikkeling en financiering van deze innovaties wenselijk is. 

Invest-NL heeft daarom een overzicht gemaakt van de financiële, fiscale en bedrijfsontwikkelingsmiddelen per fase van technologieontwikkeling.

De resultaten zijn samengebundeld in het rapport: Hydrogen Business Booster