Invest NL

Disclaimer

intro

Invest-NL verstrekt door middel van deze website louter informatie over zijn dienstverlening. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Aan de informatie op deze site en de resultaten van de Quickscan kunnen geen rechten worden ontleend.

Informatie op deze website heeft Invest-NL met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Toch kan er onverhoopt een fout of onvolledigheid in zijn geslopen. Invest-NL is daarvoor niet aansprakelijk. Ook voor eventuele fouten en onvolledigheden als gevolg van het niet goed functioneren van de website kan Invest-NL niet instaan.

Tekstuele en/of grafische weergave van deze website mag op geen enkele manier worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of worden opgeslagen zonder schriftelijke toestemming vooraf van Invest-NL.

Hoewel Invest-NL alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Invest-NL niet aansprakelijk voor informatie en / of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Verwijzingen naar sites die niet door Invest-NL worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Invest-NL uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en / of diensten die daarop worden aangeboden.

Op deze website, de disclaimer en de Quickscan is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde hiervan of in verband daarmee zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.