Invest NL

Directe financiering

Invest-NL investment criteria

 1. Impact

  Wij financieren alleen als er door onze investering een hoge mate van impact kan worden gemaakt en op het gebied van carbonneutrale en circulaire economie of betaalbare en toegankelijke gezondheidszorg, of indien de investering bijdraagt aan het innovatieve vermogen van Nederland. Daarnaast moeten de activiteiten van de onderneming passen binnen ons uitsluitingenbeleid.
  (download 'Invest-NL uitsluitingen')
 2. Additioneel

  Invest-NL financiert alleen als we er van overtuigd zijn dat we geen andere financiers verdringen en er dus onvoldoende privaat kapitaal beschikbaar is. Binnen ons mandaat kunnen we meer risico nemen dan veel marktpartijen.
 3. Ticket size

  In principe investeren we een minimaal ticket van € 5 miljoen, kleinere tickets worden door de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROMs) en een aantal EZK financieringsregelingen gefinancierd; we investeren maximaal 50% van de totale investeringsvraag (schuld of equity). Soms kunnen we in overleg met de ROM een ticket kleiner dan € 5 miljoen financieren. Investeringsaanvragen daarvoor kunnen bij de desbetreffende ROM worden ingediend.

 4. Skin in the game

  We verwachten dat founders en/of management met ons delen in de risico’s zowel upside als downside.

Nota bene: dit zijn de belangrijkste voorwaarden voor investeringen. Meer details ten aanzien van onze investeringsvoorwaarden worden tijdens het aanvraagproces besproken.

 

Buiten onze investeringsscope

Wij financieren geen bedrijven in de seedfase. Wij financieren geen onrendabele top en verstrekken geen subsidie. We financieren alleen voor nieuwe economische activiteit, dus geen overnames. Ook vastgoed is uitgesloten van financiering.

 

Business Plan

Om bovenstaande criteria te kunnen toetsen hebben we een goed businessplan nodig dat ten minste de volgende zaken goed beschrijft: markt (omvang) en concurrentie(voordeel), positie in de markt, strategie, impact potentie, USP, management, techniek, IP, financieel historisch en vooruitkijkend: W&V, Balans en Kasstromen, risico’s. Onder andere op basis van dit businessplan beoordelen we het risico van een investering en maken we een analyse waaruit moet blijken dat het verwachte rendement op onze financiering voldoende is t.o.v. het door ons bepaalde risico.

Download Business Plan template

Investeringsproces Invest-NL

 

1. Steering Committee

(Check op voorwaarden)

2. FCA

(Eerste analyse)

3. Team Fase

(Due dilligence)

4. IC

(Investment committee)

(1-2 weken) (2-6 weken)  (4-12 weken) (2-4 weken)

Check of de investeringsvraag voldoet aan bovenstaande voorwaarden.

 

 

Een eerste analyse wordt opgesteld en besproken in het investeringsteam.

 

 

Er wordt getoetst of de investering aan onze impact, esg en staatssteun criteria voldoet. Daarnaast wordt er due diligence uitgevoerd op zaken als het product, de markt, het MT, het business plan, financiën en de co-investeerders.

Eventueel aanvullend (extern) due diligence wordt uitgevoerd en finale documenten worden voorbereid.

 

 

Een greep uit onze directe investeringen

Op zoek naar financiering?

Met enkele korte, gerichte vragen schatten wij in of jouw project of onderneming in aanmerking komt. Je krijgt direct terugkoppeling.