Invest NL

Financiering met de InvestEU-garantie

Strategisch belangrijke investeringen doen voor Europa.

Strategisch belangrijke investeringen doen voor Europa

 

Financiering met de InvestEU-garantie: voor wie het bedoeld is

Deze garantie is er voor kleine of middelgrote ondernemingen.

 

Hoe gaat dat in zijn werk

Wij doen investeringen op middellange en lange termijn, deels afgedekt door een Europese garantie die wordt verleend aan Invest-NL als uitvoerende partner van de Europese Commissie voor het InvestEU-programma. Het gaat om investeringen met een grote impact die in overeenstemming zijn met de doelstellingen van het beleid van de Europese Unie. De doeleinden waarvoor Invest-NL de investeringen kan verstrekken zijn:

  • Initiatieven op het gebied van hernieuwbare energie
  • demonstratie-installaties voor de opschaling van innovatieve technologieën en producten
  • investeringen in kennisintensieve start- en scale-ups in (deeptech) sectoren als fotonica, quantumtechnologie, nanotech en hightech.

Het beschikbare garantiebudget bedraagt € 175 miljoen.
Investeringen zijn op basis van aandelen of quasi-equity instrumenten. Deze instrumenten hebben een gemiddelde looptijd van 3 tot 12 jaar voor een bedrag dat niet hoger is dan € 30 miljoen.

De Europese garantie dekt 50% van de nominale waarde van elke investering en stelt Invest-NL in staat concurrerende economische voorwaarden te bieden. Indien de investering niet marktconform wordt verstrekt, wordt de interventie voor de begunstigde beschouwd als staatssteun in de zin van Verordening (EU) nr. 800/2008 (Algemene groepsvrijstellingsverordening (AGVV)).