Invest NL

Fondsinvesteringen

We investeren zelf direct in investeringsfondsen die actief zijn op het gebied van de energietransitie, een circulaire economie, deeptech innovatie en toegankelijke gezondheidszorg. Uiteraard hebben we ook hierbij een sterke focus op impact en beleid rondom Environmental, Social en Governance (ESG.) Daarnaast investeren we samen met het Europees Investeringsfonds (EIF) via het Dutch Future Fund in investeringsfondsen die zich richten op snelgroeiende innovatieve Nederlandse bedrijven.

Financiering van fondsen door Invest-NL 

Voor fondsinvesteringen die door Invest-NL zelf worden gedaan, hanteren we de volgende uitgangspunten en criteria:

  1. Het fonds heeft een duidelijk investeringsbeleid gericht op het maken van impact op het gebied van de carbon-neutrale en circulaire economie, deep tech innovatie of betaalbare en toegankelijke gezondheidszorg.
  2. Het fonds investeert in de groei van innovatieve bedrijven en de investeringen passen binnen ons uitsluitingebeleid
  3. Er is een onafhankelijk fondsmanagement met de juiste ervaring, een passende eigen bijdrage en marktconforme beloningen.
  4. Ten minste 50% van de fondsomvang wordt geïnvesteerd door professionele private partijen onder dezelfde voorwaarden als Invest-NL. Invest-NL investeert ook in first time teams.
  5. Invest-NL investeert een ticket van minimaal € 5 miljoen
  6. Een investering van Invest-NL vergroot de totale fondsgrootte. We investeren additioneel aan private partijen.
  7. Het fonds heeft een sterke focus op bedrijven die actief zijn in Nederland, en investeert ten minste 2x het door Invest-NL geïnvesteerde bedrag in bedrijven die actief zijn in Nederland.
  8. Het fonds heeft geen puur regionale focus binnen Nederland.

Investeringsproces Invest-NL

 

1. Steering Committee

(Check op voorwaarden)

2. FCA

(Eerste analyse)

3. Team Fase

(Due diligence)

4. IC

(Investment committee)

(1-2 weken) (2-6 weken)  (4-12 weken) (2-4 weken)

Check of de investeringsvraag voldoet aan bovenstaande voorwaarden.

 

 

Een eerste analyse wordt opgesteld en besproken in het investeringsteam.

 

 

Er wordt getoetst of de investering aan onze impact, esg en staatssteun criteria voldoet. Daarnaast wordt er due diligence uitgevoerd op zaken als management, het investeringsproces, juridische en fiscale fondsstructuur, financiële resultaten en de mede participanten in het fonds

Eventueel aanvullend (extern) due diligence wordt uitgevoerd en de investeringsdocumentatie wordt voorbereid.

 

 

Financiering van fondsen via het Dutch Future Fund

Het Dutch Future Fund (‘DFF’) is een samenwerking tussen het Europees Investeringsfonds, het Ministerie van EZK en Invest-NL dat meer kapitaal beschikbaar vrijmaakt voor innovatieve scale-ups. In totaal is er € 300 miljoen beschikbaar gesteld voor Venture Capital fondsen met een investeringsfocus in Nederland.

  • Investeringen worden door EIF uitgevoerd en gemanaged
  • Focus sectoren: clean tech, agrifood en key enabling technologies

Lees hier verder en zie welke investeringen zijn gedaan binnen het DFF.

Voor meer informatie over het aanvragen van financiering: Naar website EIF

Een greep uit onze fondsinvesteringen

Op zoek naar een fondsfinanciering?

Met enkele korte, gerichte vragen schatten wij in of jouw project of onderneming in aanmerking komt. Je krijgt direct terugkoppeling.

Contact

Benieuwd of we jouw fonds kunnen financieren? Neem dan contact met ons op. We horen graag van je.

 

Tim van Vledder
Senior Investment Manager

[email protected]

 

Nicolaas Heij
Senior Investment Manager

[email protected]