Invest NL

Dutch Growth Co-Investment Programme

Invest-NL heeft bij haar oprichting op 16 januari 2020 het belang van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat in het Dutch Growth Co-investment Programme overgenomen.

Dit programma is in september 2017 opgezet met als doel om € 100 mln in snelgroeiende Nederlandse ondernemingen te investeren.
Het programma is gericht op ondernemingen die voor de zgn. tweede “financierings valley-of-death” of “equity gap” staan die bedrijven vaak tegenkomen als ze op het punt staan op te schalen van de start- naar de scale-up fase.

Het co-investeringsprogramma is een initiatief dat in samenwerking met EIF is opgezet, waarbij beide partijen € 50 mln hebben gecommitteerd. EIF treedt op als uitvoerder en beheerder van het programma.

Meer informatie op de site van EIF