Invest NL

Financiering van gebouwde omgeving

Ieder (type) gebouw in Nederland heeft een passende en unieke oplossing nodig om het energieverbruik en de CO2-voetafdruk terug te dringen.

De CO2-uitstoot van gebouwen moet worden teruggebracht. Elk gebouw moet energieneutraal worden. Of de bestemming nou wonen, werken of recreëren is. Volop kansen dus voor innovatieve ondernemingen.

Ieder (type) gebouw in Nederland heeft een passende en unieke oplossing nodig om het energieverbruik en de CO2-voetafdruk terug te dringen. Naast duurzame warmtebronnen zoals geo- of aquathermie, (duurzame) elektriciteit of restwarmte, ligt een deel van de oplossing ook in slimme manieren van warmteopslag, distributie en isolatie.

De wijze waarop innovatieve ondernemingen in de verduurzaming van de gebouwde omgeving gefinancierd worden is elke keer anders. Het is sterk afhankelijk van het marktsegment, de grootte van de projecten en de fase van volwassenheid. Maar er is een constante factor; er is bijna altijd behoefte aan een financieringspartner met een lange investeringshorizon, een grote risicobereidheid en een hoge mate van flexibiliteit. Dat is wat we bij Invest-NL kunnen bieden.

Contact

Heb je een financieringsbehoefte om de gebouwde omgeving te verduurzamen? Ik hoor graag van je.

Yvonne Neef
Teamlead energietransitie

Financiering van een duurzame gebouwde omgeving

[email protected]

Verduurzaamt jouw onderneming de gebouwde omgeving?

Met enkele korte, gerichte vragen schatten wij in of jouw financieringsbehoefte in aanmerking komt. Je krijgt direct terugkoppeling.