Invest NL

AgriFood

De transitie richting een duurzaam en klimaatneutraal voedselsysteem en waardeketen staat centraal in onze aanpak. Radicale innovaties en een geïntegreerde aanpak zijn nodig om toe te werken naar een circulair model, met vernieuwende technologieën en businessmodellen die deze transitie kunnen versnellen.

We zien grote kansen voor ondernemingen en projecten die bijdragen aan het (nog verder) verbeteren van de innovatiekracht en het verdienvermogen van deze voor Nederland belangrijke sector. Onze investeringsaandacht is gericht op drie belangrijke speerpunten:

 • Eiwittransitie

  Het ondersteunen en financieren van uiteenlopende duurzame alternatieve eiwitbronnen richting een voedselproductie met lagere uitstoot van broeikasgasemissies.
 • AgTech

  De implementatie en adoptie van technologische ontwikkelingen in de landbouw stimuleren zodat de inzet en toepasbaarheid van deze innovaties in Nederland verder kunnen worden vergroot. 
 • Circulaire agrifood ketens

  Succesvolle business cases voor circulaire ketens en markten ontwikkelen en terugwinnen van (voedings)stoffen verbeteren.

   

Onderstaande investeringen in projecten en ondernemingen laten zien welke stappen we reeds hebben gezet. 

Wil je op de hoogte blijven van deze en andere actuele ontwikkelingen? Volg ons dan op LinkedIn of schrijf je in voor de nieuwsbrief

De volgende investeringen zijn gedaan binnen AgriFood

Onderzoek en ontwikkeling

Samen met universiteiten, onderzoeksbureaus en coalities van financiers, overheden en industrie-experts ontwikkelen we projecten om de transitie te versnellen. We onderzoeken hoe knelpunten kunnen worden opgelost en stimuleren en ondersteunen de markt in de ontwikkeling van een circulaire economie.

Programma's en projecten

 

 • FASCINATING - Werken aan de landbouwsector van de toekomst.
  Naar FASCINATING
 • Fastlane programma - landelijk investor readiness programma voor innovatieve proteine pioniers.
  Naar Fastlane
 • Business Innovation Program Food - landelijk market readiness programma voor circulaire agrifood pioniers.
  Naar BIPF
 • North Sea Farmers - ketenbrede aanpak voor ontwikkeling nieuwe eiwitbronnen.
  Naar North Sea Farmers

Op zoek naar financiering voor je AgriFood project of onderneming?

Met enkele korte, gerichte vragen schatten we in of jouw project of onderneming in AgriFood in aanmerking komt. Je krijgt direct terugkoppeling.

Contact

Wil je weten of Invest-NL jouw onderneming in AgriFood kan helpen met het vinden van de juiste financiering? Ik hoor graag van je. 

 

Rik Pantjes
Teamlead AgriFood Business Development

[email protected]