Invest NL

Life sciences & health

Het Nederlandse zorgstelsel is in de huidige vorm niet houdbaar. Zonder interventie verdubbelen in 2040 de zorgkosten en moet een op de vier Nederlanders in de zorg werken. Dit vraagt om een transitie naar een ander zorgstelsel.

Om een bijdrage te leveren aan deze noodzakelijke zorgtransitie ligt onze focus op investeren in innovaties die zorgen voor het voorkomen, vervangen of verplaatsen van dure zorg. Hierbij richten we ons op:

  • Voorkomen van zorg

    (digitale) innovaties die mensen helpen om langer in een gezonde toestand te leven, innovaties op het gebied van preventieve gezondheidszorg. Ook geneesmiddelen met veel maatschappelijke waarde die moeilijk te financieren zijn, zoals antibiotica, behoren tot de innovaties die hieraan bijdragen.
  • Vervangen van zorg

    innovaties die de huidige zorg vervangen door zorg die een positieve bijdrage leveren aan de capaciteit en de betaalbaarheid van de zorg. Dit omvat onder andere innovaties in minimaal invasieve chirurgie, diagnostiek en digitale zorg.
  • Verplaatsen van zorg

    innovatieve oplossingen die bijdragen aan het verplaatsen van zorg uit het ziekenhuis naar de thuisomgeving en/of bijvoorbeeld de huisarts. Hiermee willen we bijdragen aan de ‘Juiste Zorg op de Juiste Plek’, één van de missies van VWS.

 

We doen directe investeringen in bedrijven en projecten, en in beperkte mate in gespecialiseerde investeringsfondsen. In het onderstaande overzicht is zichtbaar welke investeringen tot nu toe zijn gedaan.

Daarnaast steunen we initiatieven die met nieuwe zorgconcepten en/of alternatieve financieringsmodellen bijdragen aan de noodzakelijke transitie van de zorg, zoals bijvoorbeeld het Kavelmodel van stichting HealtKIC, www.kic.nl 

Wil je op de hoogte blijven van deze en andere actuele ontwikkelingen? Volg ons dan op LinkedIn of schrijf je in voor de nieuwsbrief

De volgende investeringen zijn gedaan in Life sciences & health

Heb je een propositie binnen de zorg en ben je op zoek naar financiering?

Met enkele korte, gerichte vragen schatten we in of we jouw investeringen op het gebied van betaalbare en toegankelijke zorg financierbaar kunnen maken.

Contact

Heeft jouw onderneming of initiatief belangrijke maatschappelijke meerwaarde voor de zorg?
Neem dan contact met me op.

 

Karin Steffens
Senior Investment Manager Life Sciences & Health 

[email protected]