Invest NL

De Hydrogen Business Challenger

Het financierbaar maken van de transitie naar een carbon neutrale economie heeft voor Invest-NL de hoogste prioriteit. Energiesystemen die gebruik maken van groene waterstof spelen hierin een belangrijke rol. Het vraagt om innovatie, ondernemerschap en een actieve betrokkenheid van veel verschillende partijen uit de hele (energie)keten. Om deze transitie te versnellen heeft Invest-NL inmiddels verschillende bedrijven en projecten gefinancierd en/of financierbaar gemaakt.

Innovatieve waterstofproposities financierbaar maken

Het financierbaar maken van de transitie naar een carbon neutrale economie heeft voor Invest-NL de hoogste prioriteit. Energiesystemen die gebruik maken van groene waterstof spelen hierin een belangrijke rol. Het vraagt om innovatie, ondernemerschap en een actieve betrokkenheid van veel verschillende partijen uit de hele (energie)keten. Om deze transitie te versnellen heeft Invest-NL inmiddels verschillende bedrijven en projecten gefinancierd en/of financierbaar gemaakt.

In Nederland zijn steeds meer bedrijven en ondernemers actief die werken aan innovatieve waterstoftechnologieën. Het gaat om jonge start- en scale-ups, maar steeds vaker ook om gevestigde MKB ondernemingen. Deze pioniers creëren met hun vernieuwende oplossingen nieuwe markten en businessmodellen. Hun oplossingen en ambities zijn vaak dermate vernieuwend, en dus risicovol, dat opschaling en financiering lastig zijn.

Via Hydrogen Business Challenger helpt Invest-NL jonge en gevestigde MKB-bedrijven die moeite hebben om hun  businessplannen en ideeën goed aan investeerders over te brengen.

Voor wie is Hydrogen Business Challenger?

We richten ons op ondernemers die werken aan innovaties voor elektrolysers en de waterstof supply chain. Het kan gaan van een rol in kosten efficiënte productie tot en met levering van waterstof. En van de toeleveranciers van materialen tot en met de systeemintegrators. Denk daarbij in het geval van elektrolysers bijvoorbeeld aan:

 1. Systeemintegratie van het elektrolysesysteem
 2. Subsystemen o.a. elektrolysestack, gas- en waterzuiveringstechnologie, koeling, vermogenselektronica en systeembesturing
 3. Componenten o.a. membraan elektrode assemblages (MEA), afdichtingen en stroomcollectoren
 4. Onderdelen o.a. gasdiffusielagen, membranen, katalysatoren
 5. Materialen o. coatings, legeringen en vezels

Hoe werkt Hydrogen Business Challenger voor jou?

In een kort en intensief traject helpen we je door de businesscase en bijbehorende plannen te toetsen zodat je jouw propositie richting investeerders kunt verbeteren. Indien van toepassing, behoort het in contact brengen met potentiële investeerders tot de mogelijkheden.

In het traject is er uiteraard aandacht voor de technische aspecten. Maar investeerders willen ook zien dat jouw onderneming aandacht heeft voor niet-technische aspecten. De marktvraag, aansluiting op wet- en regelgeving, de financiering, het businessmodel, de samenwerkingspartners: al deze aspecten zijn de bouwstenen voor een succesvol businessplan. En bij deze aspecten helpen we je.

Na een eerste selectie en kennismaking, maken we een plan waarbij we samen kijken waar (nog) hulp bij nodig is. Het gaat dus om een maatwerk programma. Afhankelijk van de businesscase bekijken we welke van onze experts je het beste kunnen helpen. Onderwerpen die daarbij aan bod kunnen komen, zijn bijvoorbeeld:

 • Markt voor het aanbod van je onderneming in kaart brengen
 • Financieringslandschap verkennen
 • Waardepropositie en businessmodel verbeteren
 • Risico’s en tegenmaatregelen in beeld brengen
 • Businesscase voor investeerders opstellen
 • Nadenken over opschaling
 • Formuleren van een financieringsvraag passend bij de groeiambities
 • Verbeterde investeringsvraag toetsen bij een comité van financiële experts

Let op: wij zijn niet degenen die jouw plannen verbeteren, dat doe je zelf. We helpen je wel met input, kennis, expertise, feedback en eventueel contacten.

De uitkomst van het traject is een aangescherpte propositie die je sneller toegang geeft tot financiering en je slagingskans versterkt in de opkomende en snelgroeiende Europese waterstofmarkt.

Deelname is kosteloos, maar je wordt wel gevraagd om gedurende ongeveer 3 maanden voldoende tijd en commitment in het traject te investeren. De exacte planning voor het traject wordt in overleg bepaald.

Hoe kun je je aanmelden?

Je kunt je aanmelden door onderstaande informatie te versturen naar [email protected].

 • Motivatie voor deelname aan Hydrogen Business Challenger
 • Business planof eerdere financierings- of subsidieaanvraag, inclusief
  • TRL-niveau onderneming
  • Aantal FTE werkzaam
  • Financieel overzicht (mogelijke jaarrekening)
  • Financieringsambitie

Contact

Liever eerst meer informatie inwinnen? Stuur dan een e-mail naar of neem contact op met Mia of Stephan.

Goed om te weten: het doorlopen van de Hydrogen Business Challenger is geen garantie voor financiering vanuit Invest-NL of derden.

 

Mia Djuretic
Business Development Manager

[email protected]

 

 

Stephan Falcão Ferreira 
Business Development Analyst

[email protected]

 

 

 

Foto's elektrolyser: 
Credits: Eindhoven Institute For Renewable Energy Systems (EIRES)
Fotografie: Bart van Overbeeke