Invest NL

Afbreekbare bio-plastics naar de markt brengen

PHA’s (Polyhydroxyalkanoaten), een familie van biobased en biodegradeerbare materialen, worden al langere tijd gezien als een zeer veelbelovend alternatief voor conventionele fossiele kunststoffen. Echter, producenten van de door micro-organismen geproduceerde polyesters blijken maar moeilijk in staat om op kostenconcurrerend niveau tot schaalbare industriële productie te komen. Gelet op de impactbelofte en toenemende marktvraag van PHA’s luidt de vraag; hoe zorg je ervoor dat deze materialen (zo snel mogelijk) op de markt komen?

Marktonderzoek maakt versnellen ‘go to market’ van PHA’s inzichtelijk

PHA’s (Polyhydroxyalkanoaten), een familie van biobased en biodegradeerbare materialen, worden al langere tijd gezien als een zeer veelbelovend alternatief voor conventionele fossiele kunststoffen. Echter, producenten van de door micro-organismen geproduceerde polyesters blijken maar moeilijk in staat om op kostenconcurrerend niveau tot schaalbare industriële productie te komen. Gelet op de impactbelofte en toenemende marktvraag van PHA’s luidt de vraag; hoe zorg je ervoor dat deze materialen (zo snel mogelijk) op de markt komen? 

Tegen deze achtergrond pionieren vijf waterschappen, Paques Biomaterials en afvalverwerker HVC met de bouw van een proeffabriek die PHA produceert op basis van zuiveringsslib, industrieel afvalwater en voedselresten. Mede naar aanleiding van dit initiatief heeft Invest-NL een marktstudie laten uitvoeren naar het verzilveren van het PHA marktpotentieel. De studie maakt inzichtelijk welke marktkansen voor de verschillende soorten PHA-materialen bestaan en wat er nodig is om de marktintroductie(s) te versnellen.

Duurzame en hernieuwbare materialen als pijler onder ontwikkeling van circulaire economie

Het financierbaar maken van de transitie naar een circulaire economie heeft voor Invest-NL de hoogste prioriteit. De ontwikkeling, introductie en het gebruik van duurzame en hernieuwbare materialen speelt hierin een belangrijke rol. Het vraagt om innovatie, ondernemerschap en een actieve betrokkenheid van veel verschillende partijen, zowel op de markt van de biobased materialen als ook op de markten waar deze nieuwe materialen worden toegepast. Om deze transitie te versnellen heeft Invest-NL inmiddels verschillende bedrijven en projecten gefinancierd en/of financierbaar gemaakt.

Lees meer over wat we doen voor de transitie naar een circulaire economie.

Veel innovaties in biobased materialen ter vervanging van fossiele plastics 

Nederland heeft met haar grote agro-industrie en grote chemische industrie een sterke uitgangspositie om door innovatie een leidende positie te verwerven in het ontwikkelen van de nieuwe markt voor PHA’s en andere biobased materialen. En ook aan ambities is er geen gebrek. In 2030 wil Nederland namelijk dat 15% van het gebruikte plastic wordt geproduceerd met behulp van biobased materialen, zoals suikerbiet of maïs. Maar de praktijk is weerbarstig. Op grote schaal fossiele plastics vervangen door PHA’s is dermate vernieuwend, en dus risicovol, dat groei en financiering lastig blijken te zijn. Voor het versnellen van de marktacceptatie van PHA’s is het cruciaal om te weten welke markten, gegeven de specifieke voordelen van PHA’s, als ‘early adaptor’ kunnen dienen.

Waar Invest-NL in deze case het verschil maakt

In de marktstudie die Invest-NL door Wageningen Food & Biobased Research (WFBR) heeft laten uitvoeren, lag de focus op het vergelijken van de specifieke materiaaleigenschappen van enkele (industrieel geproduceerde) PHA’s met de belangrijkste kenmerken van verschillende toepassingen van plastic producten. De roadmaps die zijn opgesteld maken inzichtelijk wat de marktkansen voor de verschillende soorten PHA-materialen zijn en op welke toepassingen zowel financiers als PHA-producenten zich dus het beste als eerste kunnen richten.

Download marktstudie 'Paving the way for biobased materials'

Naar alle publicaties over (wetgeving binnen) biobased plastics

Dit onderzoek laat zien welke mogelijkheden er voor PHA’s zijn om toe te treden tot de markt voor biobased plastics. Het vormt zo een belangrijke basis voor het verzilveren van het marktpotentieel van PHA’s. Dankzij de roadmaps weten PHA-producenten welke ontwikkelingen hun materiaal (nog) moet doormaken, weten plastic producenten welke biobased materialen gebruikt kunnen worden in hun producten en kunnen investeerders de groeikansen voor op PHA-gebaseerde materialen beter identificeren. 

Guy de Sévaux, Teamlead Biobased & Circulaire Economie Invest-NL

Bekijk de video

Contact

Wil jij hier meer over weten? Ik hoor graag van je.

 

Guy de Sévaux
Teamlead Biobased & Circulaire Economie

[email protected]