Invest NL

De eerste zeewierboerderij in een offshore windmolenpark van wal steken

De overgang van fossiele naar CO2-neutrale voedselproductie jaagt veel innovaties aan. Zeewier is een van de alternatieven en wordt steeds belangrijker. Het is niet afhankelijk van schaarse landbouwgrond en vers water, en is tegelijkertijd ook een goede bron van o.a. eiwitten en ijzer. Veel van de huidige productielocaties bevinden zich nu nog in Azië. In Europa is nog nauwelijks productie van zeewieren en dat terwijl de wereldwijde vraag fors groeit. North Sea Farmers (NSF) is een Europese sectororganisatie voor de zeewierindustrie. Samen met een aantal pionierende leden willen zij de eerste zeewierboerderij in een Nederlands offshore windmolenpark bouwen, genaamd NSF#1.

Ontwerpstandaard maakt opschalen van offshore zeewierproductie voor startups mogelijk

De overgang van fossiele naar CO2-neutrale voedselproductie jaagt veel innovaties aan. Zeewier is een van de alternatieven en wordt steeds belangrijker. Het is niet afhankelijk van schaarse landbouwgrond en vers water, en is tegelijkertijd ook een goede bron van o.a. eiwitten en ijzer. Veel van de huidige productielocaties bevinden zich nu nog in Azië. In Europa is nog nauwelijks productie van zeewieren en dat terwijl de wereldwijde vraag fors groeit. North Sea Farmers (NSF) is een Europese sectororganisatie voor de zeewierindustrie. Samen met een aantal pionierende leden willen zij de eerste zeewierboerderij in een Nederlands offshore windmolenpark bouwen, genaamd NSF#1.

De Noordzee is drukbezet. De ongebruikte ruimte tussen windmolenparken lijkt daarom een goede plek voor het inrichten van zeewierboerderijen. Ondanks dat er vanuit de zeewiersector al verschillende zeewierproductiesystemen zijn getest, blijkt het verkrijgen van een vergunning voor een zeewierboerderij in een windpark moeilijk.

De belangrijkste reden hiervoor is het ontbreken van een geschikte ontwerpstandaard die borgt dat een zeewierboerderij veilig is en geen onnodige risico’s oplevert voor het windpark en overige gebruikers. Samen met NSF heeft Invest-NL een ontwerpstandaard laten ontwikkelen die voor alle (toekomstige) zeewier-startups in Nederland en Europa de basis van een vergunningaanvraag kan vormen.

Zeewier belangrijke aanjager van duurzame voedselproductie

Het financierbaar maken van de transitie naar een carbon neutrale economie heeft voor Invest-NL de hoogste prioriteit. Verduurzaming van de voedselproductie door het vervangen van dierlijke eiwitten door natuurlijke eiwitten speelt hierin een belangrijke rol. Het vraagt om innovatie, ondernemerschap en een actieve betrokkenheid van veel verschillende partijen binnen en buiten de bestaande voedselketen(s). Om deze eiwittransitie te versnellen heeft Invest-NL inmiddels verschillende bedrijven en projecten gefinancierd en/of financierbaar gemaakt.

Pioniers richten zich in toenemende mate op duurzame multi-use innovaties

Naarmate de verduurzaming van Nederland steeds sneller om zich heen grijpt, groeit het inzicht dat effectief gebruik van beperkte ruimte cruciaal is. Innovatieve bedrijven en ondernemers zoeken daarom naar toepassingen die duurzame oplossingen combineren. Een goed voorbeeld is ‘wind op zee’. Waren windturbines tot voor kort zelfstandige objecten, vandaag de dag worden ze gecombineerd met bijvoorbeeld drijvende zonne-energievelden, energieopslag systemen en nu dus ook zeewierproductie. Omdat voor offshore zeewierproductie nog geen referentiekader bestaat, worden ze als risicovol gezien wat opschaling en financiering bemoeilijkt.

(Lees meer over wat we doen voor de energietransitie)

De nieuwe ontwerpstandaard omschrijft de kaders voor het ontwerpen van veilige en robuuste zeewierboerderijen in windparken. De standaard is bedoeld als leidraad voor de industrie, biedt inzicht in de technische criteria voor het ontwerpen van een offshore of nearshore zeewierteeltsysteem en helpt bij het verkrijgen van vergunningen voor deze systemen. Doordat het succesvolle vergunningaanvragen vergemakkelijkt, kunnen activa worden verzekerd wat de kans vergroot op het succesvol aantrekken van investeringen.

NSF#1 is een initiatief met veel totaal verschillende onderdelen en daarmee ook risicovol. Het was enorm waardevol dat Invest-NL al vanaf het begin in 2021 kon ondersteunen. Een mooie uitkomst hiervan is dat er nu een ontwerpstandaard is, die gebruikt kan worden door de hele zeewiersector in Europa

Eef Brouwers, Manager Operations en co-founder North Sea Farmers

Waar Invest-NL in deze case het verschil maakt

Invest-NL kan ondernemers helpen bij het inhuren van externe experts om belangrijke technische, juridische en/of marktvragen op te pakken. Wel dienen de inzichten en/of producten die worden ontwikkeld dan voor iedereen in de markt toegankelijk te zijn.
Met de ontwerpstandaard waarmee zeewier-startups met meer inzicht vergunningen kunnen aanvragen en activa kunnen worden verzekerd, vergroten ze de kans op het succesvol aantrekken van investeringen.

De eerste zeewierboerderij van NSF moet nog in 2024 gebouwd worden en vormt zo de start voor een hele nieuwe industrie. Het is mooi om te zien dat Amazon inmiddels als investeerder is ingestapt. Het laat zien hoe we als Invest-NL financierbaar maken wat niet financierbaar lijkt

Michiel Strijland, Business Development Manager Invest-NL

Bekijk de video

 

Contact

Wil jij hier meer over weten? Ik hoor graag van je.

 

Michiel Strijland

Business Development Manager  

[email protected]